Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 6 od 154  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 68, br. 3, str. 91-102
Proizvodnja, promet i tržište maline u Republici Srbiji
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija

e-adresanataša_k@iep.bg.ac.rs, predrag_v@iep.bg.ac.rs, slavica_a@iep.bg.ac.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200009)

Sažetak
Voćarska proizvodnja ima veliki značaj za privredu Srbije a naročito proizvodnja jagodastog voća, gde se posebno može izdvojiti proizvodnja maline. Investicije u podizanje zasada maline su relativno visoke ali se uložena sredstva brzo vraćaju obzirom da plodovi maline imaju visoku tržišnu vrednost kako na domaćem tako i na inostranom tržištu, pa je ekonomski rizik koji prati proizvodnju znatno manji nego kod krupnog voća. Zbog velike vrednosti proizvodnje na maloj površini i zbog visoke pozicije koju malina ima u ukupnoj tržišnoj vrednosti, interes proizvođača za podizanje većih površina pod zasadima maline je sve izraženiji, pa je samim tim i njena proizvodnja u stalnom porastu. Shodno tome, u radu je prikazan obim proizvodnje maline u našoj zemlji za poslednjih deset godina (period 2011-2020. god.), promet i spoljnotrgovinska razmena sa drugim zemljama, prodaja i otkup, kao i problemi na tržištu otkupa maline u našoj zemlji.
Reference
Aleksandar, Š. (1997) Malina. Beograd, Knjiga, 167 strana
Cecić, N., Subić, J., Vuković, P. (2007) Proizvodnja maline u funkciji ruralnog razvoja. u: Međunarodni naučni skup: Multifunkcionalna poljoprivreda I ruralni razvoj u Republici Srpskoj, Tematski zbornik, Jahorina, 13.-14. decembar 2007. godine, str. 379-386
Kljajić, N. (2012) Ekonomska efikasnost investicija u različitim uslovima proizvodnje maline. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Kljajić, N. (2014) Efikasnost investicija u proizvodnji maline. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede, pp. 197; Monografija
Kljajić, N. (2017) Production and export of raspberry from the Republic of Serbia (Proizvodnja i izvoz malina iz Republike Srbije). Ekonomika, vol. 63, IV-VI, br. 2, str. 45-53
Kljajić, N., Subić, J., Sredojević, Z. (2017) Profitability of raspberry production on holdings in the territory of Arilje. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 1, str. 57-68
Paraušić, V., Simeunović, I. (2016) Market analysis of Serbia's raspberry sector and cluster development initiatives. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 4, str. 1417-1431
Petrović, S., Milošević, T. (2002) Malina - tehnologija i organizacija proizvodnje. Čačak: Agronomski fakultet, drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje
Republika Srbija, Komisija za zaštitu konkurencije (2017) Izveštaj o analizi uslova konkurencije na tržištu otkupa i izvoza malibe u Republici Srbiji u periodu 2015-2017. godina. https://www.kzk.gov.rs/kzk/wp-content/uploads/2018/01/Analizatrzista-malina_2017.godine.pdf
Sredojević, Z., Kljajić, N., Popović, N. (2013) Investing in Raspberry Production as an Opportunity of Sustainable Development of Rural Areas in Western Serbia. Economic Insights: Trends and Challenges, Vol.II (LXV) No. /201, Titlu anterior: Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Revista categoria B+CNCSIS, Seria Stiinte Economice, pp. 63-72, http://www.upg-bulletin-se.ro/ archive/2013-1/6
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika2203091K
primljen: 12.07.2022.
prihvaćen: 16.09.2022.
objavljen u SCIndeksu: 23.10.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka