Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 16  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 13, br. 1, str. 103-122
Međunarodna zaduženost i kriza u Republici Srbiji
Visoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć - Leposavić

e-adresajasnacs0411@yahoo.com
Sažetak
Dugovi su negativni kapital i zato predstavljaju odbitnu stavku u obračunima nacionalnog bogatstva i bogatstva pojednih organizacionih ili socijalnih entiteta. Nakon izvršene generalne konsolidacije javnih finansija, kao i spoljnog i unutrašnjeg duga, pokazalo se da je stanje bogatstva u pojedinim segmentima društva i u društvu kao celini nepovoljno. Između budžeta i makroekonomskih agregata postoji visok stepen međuzavisnosti. Preko budžeta ukupna javna potrošnja se vezuje za ekonomsku politiku države i ciljeve koje treba ostvariti u raspodeli i preraspodeli društvenog proizvoda. Srbija godinama beleži visok nivo javne potrošnje, što predstavlja veliki problem za državni budžet i makroekonomska kretanja. Na ovu pojavu mora se reagovati adekvatnim rešenjima, koja opet mogu imati i negativne posledice, na primer, otpuštanje radnika zaposlenih u javnom sektoru smanjiće javnu potrošnju, ali povećati problem nezaposlenosti. Izlaze treba tražiti kroz investicije, pokretanje proizvodnih procesa, razvoj malih i srednjih preduzeća, privlačenje stranog kapitala i dr. Prema tome, osnov dugoročne strategije privrednog razvoja Srbije treba da bude održivi privredni rast, podizanje konkurentnosti privrede, izgradnja društva zasnovanog na znanju, uravnotežen regionalni razvoj i priključenje EU. Makroekonomske projekcije zasnivaju se na međuuslovljenosti rasta BDP, investicija, zapošljavanja, produktivnosti i određuju mogućnosti povećanja lične i državne potrošnje u uslovima cenovne stabilnosti, fiskalne ravnoteže, smanjivanje deficita tekućeg platnog bilansa i urednog servisiranja spoljnog duga.
Reference
Beslac, M. (2010) Fiskalna Ekoomija. Beograd: PEP
Bošnjak, M. (2005) Javni dug Republike Srbije - stanje i perspektive. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Đukic, P. (2010) Globalna i nacionalna ekonomska kriza - izazov za reformu i održivi rast ekonomije. Beograd: Skola biznisa
Kvrgić, G. (2010) Teorija i planiranje privrednog razvoja. Beograd: PEP
Madžar, Lj. (2001) Alternative ekonomske politike na pragu očekivane demokratizacije društva. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovica
Ministarstvo finansija Republike Srbije Zakon o javnom dugu
Nikolić, A. (2008) Evropske javne finansije i budžet Evropske unije. Novi Sad: Privredna akademija
Ristić, Ž., Jocić, B. (2006) Ekonomija javnog sektora. Pančevo: TWINS
Ristić, Ž., Tešić, Đ., Karavidić, S. (2006) Menadžment javnog sektora. Beograd: Liber
Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2005) Economics. Boston: McGraw-Hill
Stakić, B., Barać, S. (2008) Javne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Tasić, S. (2013) Svetska ekonomska kriza - dileme i rešenja. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig1801103S
objavljen u SCIndeksu: 04.06.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci