Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 45, br. 3, str. 779-793
Mogućnost primene Kouzove teoreme radi postizanja internalizacije ekološkog troška u pravnom sistemu Republike Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Ključne reči: životna sredina; eksternalije; Kouzova teorema; dozvole za zagađivanje
Sažetak
Ekonomska analiza prava polazi od pretpostavke da je cilj pravnih normi da omogući efikasnu alokaciju resursa. Pojava ekoloških troškova kao jednog vida negativnih eksternalija, dovodi do pojave neefikasnosti. Od države se očekuje da stvori institucionalni okvir koji će omogućiti da ovi troškovi budu internalizovani, u cilju postizanja optimalnog ekonomskog ponašanja svih subjekata. Jedan od načina za postizanje tog cilja jeste putem dogovora zainteresovanih strana, o čemu govori Kouzova teorema. U prvom delu rada govori se o ekološkom trošku kao vidu negativnih eksternalija, i načinu na koji on dovodi do odstupanja od optimalnog ekonomskog ponašanja. Zatim se izlažu osnovne pretpostavke za internalizaciju eksternog troška putem dogovora zainteresovanih strana. Potom se iznose specifičnosti ekološkog troška kao vida eksternalija, zbog kojih samo u ograničenom broju slučajeva dolazi do dogovora kojim se proizvodi optimalan rezultat. Na kraju se raspravlja o mogućem uvođenju tržišta dozvola za zagađivanje, gde bi se pod određenim uslovima moglo očekivati postizanje optimalnog ponašanja svih subjekata putem njihove međusobne koordinacije i razmene resursa koje poseduju.
Reference
*** (2010) Odluka o utvrđivanju Nacionalnog programa zaštite životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 12
*** (2005) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2003) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SCG, br. 1
*** (1978-2003) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Službeni list SRJ br. 31/03
*** (2004-2011) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 43/2011
*** (1991) International environmental law. Harvard Law Review, vol. 104, br. 7, str. 1484-1639, 1507-1508
Collinge, R., Oates, W. (1982) Efficiency in pollution control in the short and long runs: A system of rental emission permits. Canadian Journal of Economics / Revue canadienne dEconomique, vol. 15, br. 2, str. 346-354
Cooter, R., Thomas, U. (2000) Law and economics. Reading, MA, itd: Addison-Wesley Longman
Hahn, R.W., Hester, G.L. (1989) Where did all the markets go: An analysis of EPAs emissions trading program. Yale Journal on Regulation, 109, str. 109-154
Haris, D. (2009) Ekonomija životne sredine i prirodnih resursa savremeni pristup. Beograd: Data status
Jovanović, A. (2008) Teorijske osnove ekonomske analize prava. Beograd: Pravni fakultet
Labus, M. (2007) Osnovi ekonomije. Beograd: Pravni fakultet
Mankiw, N.G., Taylor, M.P. (2008) Ekonomija. Beograd: Data status
Medema, S.G., Zerbe, R.O. The coase theorem. u: Encyclopedia of Law and Economics, Edward Elgar and University of Ghent, str. 855
Merril, T.W. (1997) Golden rules for transboundary pollution. Duke Law Journal, vol. 46, br. 5, str. 931-1019
Pjanić, L. (1984) Ekonomska enciklopedija. Beograd: Savremena administracija, II
Popov, Đ., Stanković, F. (1995) Osnovi ekonomije. Novi Sad: Pravni fakultet
Popov, Đ. (2009) Ekonomska analiza prava životne sredine i održivi razvoj. u: Osnove prava životne sredine, Novi Sad: Pravni fakultet
Vlada RS (2009) Strategija uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji. Službeni glasnik RS, br. 17
Vukašinović, Z. (1997) Analiza pojedinih instrumenata zaštite čovekove sredine - mere, zabrane, izdavanje dozvola. u: Pravo i životna sredina, Beograd: Udruženje pravnika Jugoslavije, Jugoslovensko udruženje za javnu upravu, str. 313-317
Wagner, W. (2004) The failure of environmental law to produce needed information on health and the environment. Duke Law Journal, vol. 53, br. 6, str. 1619-1745
Welisz, S. (1964) On external diseconomies and the government-assisted invisible Hand economica. New Series vol. 31, br. 124, str. 354
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns1103779B
objavljen u SCIndeksu: 27.03.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman