Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 1 od 18  
Back povratak na rezultate
Bajka kao jezički predložak u nastavi gramatike u mlađim razredima osnovne škole
Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet, Užice, Srbija

e-adresamirjanastakic073@gmail.com
Projekat:
Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive (MPNTR - 179026)

Ključne reči: srpski jezik; nastava gramatike; jezički predložak; bajka; mlađi razredi osnovne škole
Sažetak
U radu se ispituje funkcionalnost i prikazuju mogućnosti primene bajke kao jezičkog predloška u nastavi gramatike u mlađim razredima osnovne škole. Ispitivanje funkcionalnosti bajke kao jezičkog predloška zasnovano je na teorijskoj analizi žanrovskih karakteristika bajke, njenog uticaja na razvoj ličnosti učenika i zastupljenosti u nastavnim programima za mlađe razrede osnovne škole. Rezultati ukazuju da je reč o književnoj vrsti koja je učenicama bliska i zanimljiva, ima veliki estetski, saznajni i vaspitni potencijal i deo je propisanih programskih sadržaja u drugom, trećem i četvrtom razredu osnovne škole. Prikazane mogućnosti primene pokazuju da se narodna i autorska bajka u nastavi gramatike mogu koristiti kao jezički predložak u svim mlađim razredima osnovne škole. Prednost ovakvih predložaka ogleda se u tome što se jezička pojava situira u kontekst koji je učeniku blizak i zanimljiv. Navedeni rezultati upućuju na zaključak da bajka kao jezički predložak omogućava ne samo da se ostvari unutarpredmetna korelacija, već je i u funkciji motivisanja učenika za usvajanje sadržaja iz gramatike.
Reference
*** (2013) Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, broj 1
*** (2011) Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, broj 3
*** (2017) Pravilnik o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, broj 10
*** (2018) Pravilnik o programu nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, broj 16
*** (2019) Pravilnik o programu nastave i učenja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, broj 5
Betelhajm, B. (2015) Značenje bajki. Beograd: Kosmos izdavaštvo
Bettelheim, B. (1976) The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales. London: Penguin Group
Boltman, A., Druin, A. (2003) Children's Storytelling Technologies: Differences in Elaboration and Recall. Journal of Educational Psychology, Retrieved October 27, 2019 from the World Wide Web from: https://drum.lib.umd.edu/handle/1903/1169
Crnković, M. (1984) Sto lica priče. Zagreb: Školska knjiga
Jocić, Z. (2007) Jezičko stvaralaštvo u nastavi gramatike. Beograd: Učiteljski fakultet
Jung, J. (1996) Čovek i njegovi simboli. Beograd: Narodna knjiga
Karadžić, Stefanović V. (2014) Čardak ni na nebu ni na zemlji. u: Žeželj-Ralić R. [ur.] Čitanka za treći razred osnovne škole - reka reči, Beograd: Klett, 62-64
Maksimović, D. (2019) Bajka o labudu. u: Ljuštanović J., Racić Z. [ur.] Čitanka za drugi razred osnovne škole - u srcu znanje, Beograd: BIGZ, 58-59
Marinković, S. (1987) Stvaralačka nastava srpskohrvatskog jezika i književnosti. Beograd: Eksportpres
Marinković, S. (2000) Metodika kreativne nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Kreativni centar
Milatović, V. (2009) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u mlađim razredima osnovne škole. Beograd: Učiteljski fakultet
Milinković, M. (2012) Bajkovite forme u književnosti za decu i mlade. Užice: Učiteljski fakultet
Mrkalj, Z. (2013) Funkcionalno povezivanje nastave jezika i književnosti u mlađim razredima osnovne škole. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 26, br. 2, str. 45-51
Nikolić, M. (2012) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike
Olujić, G. (1982) Poetika bajke. u: Marjanović V., Đuričković M. [ur.] Književnost za decu i mlade u književnoj kritici, Aleksinac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, knjiga 1 (65-72)
Olujić, G. (2014) Staklareva ljubav. u: Žeželj-Ralić R. [ur.] Čitanka za treći razred osnovne škole - reka reči, Beograd: Klett, 157-160
Opačić, Z. (2011) Naivna svest i fikcija. Novi Sad: Zmajeve dečje igre
Peruško, T. (1962) Materinski jezik u obaveznoj školi. Zagreb: Pedagoško-književni zbor (PKZ
Pešikan-Ljuštanović, Lj. (2009) Usmeno u pisanom. Beograd: Beogradska knjiga
Petrović, T. (2011) Uvod u književnost za decu. Novi Sad: Zmajeve dečje igre
Piper, P., Klajn, I. (2014) Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska
Popović, M. (2013) Uloga bajki u analitičkoj psihoterapiji. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Doktorska disertacija
Rosandić, D. (1986) Metodika književnog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga
Samardžija, S. (1997) Poetika usmenih proznih oblika. Beograd: Narodna knjiga
Smiljković, S. (2006) Autorska bajka. Vranje: Učiteljski fakultet
Smiljković, S., Stojanović, B. (2011) Komparativni pristup metodici maternjeg jezika i književnosti. Vranje: Učiteljski fakultet
Stakić, M. (2012) Vaspitno-obrazovna funkcija narodne i autorske bajke od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. u: Marinković S. [ur.] Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi, Užice: Učiteljski fakultet, 485-498
Stakić, M., Milovanović, V. (2015) Evaluacija predznanja iz gramatike studenata Učiteljskog fakulteta u Leposaviću. u: Marinković S. [ur.] Nastava i učenje - evaluacija vaspitno-obrazovnog rada, Užice: Učiteljski fakultet, str. 273-284
Stakić, M. (2017) Stavovi učitelja o motivacionoj vrednosti jezičkih predložaka u udžbenicima gramatike. u: Marinković S. [ur.] Kulturno-potporna sredstva u funkciji nastave i učenja, Užice: Učiteljski fakultet, 317-332
Stakić, M. (2017) Teacher as a motivation factor for encouraging students' interest for learning the mother tongue grammar. Knowledge, International journal scientific papers, 17: 1551-1557
Stanisavljević, V. (2001) Naša narodna književnost. Beograd: PIRG
Stevanović, J., Milošević, J. (2019) Leksičko-semantičke osobenosti u delima srpskih pisaca i nastava srpskog jezika i književnosti. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Vajld, O. (2014) Sebični džin. u: Žeželj-Ralić R. [ur.] Čitanka za treći razred osnovne škole - reka reči, Beograd: Klett, 50-54
Velički, V. (2013) Pričanje priča - stvaranje priča - povratak izgubljenomu govoru. Zagreb: Alfa
von Franz, M.L. (2007) Interpretacija bajki. Zagreb: Scarabeus-naklada
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka