Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 18  
Back povratak na rezultate
Ukrštanje bajkolikog i mitskog narativa u romanu 'Mali princ' Antoana de Sent-Egziperija
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, Srbija
Ključne reči: bajka; mit; hristolika priča; replika; Novi zavet; parabola; moderni roman
Sažetak
U radu sagledavaju žanrovski, oblikovni i značenjski aspekti Egziperijevog Malog princa. Pitanja žanra i postupka kojim je delo građeno dovede se u vezu sa njegovim oblikom i idejama, odnosno moralnim, antropološkim i filozofskim ishodima. Posebno se istražuje odnos bajke i biblijskog mita u sklopu modernog romana ili onaj aluzivni kontekst koji omogućava da Mali princ postane parabola o našem svetu i vremenu.
Reference
*** (1989) Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Beograd: Britansko i Inostrano biblijsko društvo
de Sent-Egziperi, A. (2008) Mali princ. Beograd: SKZ
Kosidovski, Z. (1983) Biblijske legende. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Liti, M. (1994) Evropska narodna bajka. Beograd: Orbis
Meletinski, E.M. (1983) Poetika mita. Beograd: Nolit
Milatović, V. (2008) Metodička upotrebljivost biblijske parabole. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 21, br. 4, str. 16-20
Radulović, O. (2009) Biblijski podtekst u romanu Mali princ A. S. Egziperija. Uzdanica, 6(1): 71-76
Solar, M. (1974) Ideja i priča - aspekti teorije proze. Zagreb: Liber
Tartalja, I. (1983) Mit. Beograd: Nolit, 439
Tartalja, I. (2007) Do praestetike. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Trebješanin, Ž. (1994) Savremena istraživanja sklopa, stila i smisla bajke. u: Maks Liti [ur.] Evropska narodna bajka, 162-181
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.12.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka