Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 28  
Back povratak na rezultate
2019, br. 13, str. 77-95
Besmrtna vera Hristova i etos neprihvatanja smrti Svetoga Save
Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Srbija

e-adresadrazperic@yahoo.com
Ključne reči: Hristos; Sveti Sava; Svetosavlje; vera; besmrtni dar; besmrtnost; smrt; etos; duhovna nauka; vaskrsenje
Sažetak
U radu se razmatra bogoslovska misao Svetog Save u kontekstu egzistencijalnog i sotiriološkog prihvatanja besmrtne vere Hristove. Jedna od tema koja dominira u bogoslovlju Svetog Save jeste čovekova mogućnost dinamičkog dostizanja punoće egzistencije i života, zasnovana na hrišćanskom etosu neprihvatanja smrti i kroz okušanje besmrtnosti u Hristu. U bogoslovskom rečniku Svetog Save upotrebljava se sintagma "duhovna nauka", koja označava propovedanu svetu veru Božiju, besmrtnu veru Hristovu, koja čoveka spasonosno vodi ka izvoru života. Besmrtna vera Hristova čoveku pruža "besmrtni dar Hristov - da ne umre nikada", što predstavlja bogoslovsko-antropološki koncept Svetog Save, koji ima isključivo hristološko-eklisiološki sadržaj i ovaploćuje samu istinu ljudskog postojanja i smisao hrišćanskog života. Osnovno promišljanje Svetog Save o istinskom životu i besmrtnosti jeste prevashodno povezano sa pričešćivanjem božanstvenim svetinjama, odnosno sa zajedničarenjem sa Istočnikom Života, sa Hristom, u Božanstvenoj Liturgiji.
Reference
Bogdanović, D. (1976) Kratko žitije svetog Save. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 24/1, 5-32
Bulović, I. (1993) Pravoslavlje, svetosavlje, duhovnost. u: G. Živković [ur.] Čovek i crkva u vrtlogu krize - šta NAM nudi pravoslavlje danas, Niš: Gradina
Florovski, G.V. (2005) Crkva je život - izabrane besede, eseji i studije. Beograd: Pravoslavna misionarska škola pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog
Jevtić, A. (2009) Bog otaca naših - rukoveti sa njive Gospodnje. Beograd: Manastir Hilandar
Jevtić, A. (1991) Bogoslovlje Svetoga Save. Vrnjačka Banja: Sveti Simeon Mirotočivi
Juhas-Georgijevska, L. (2005) Književni rad svetog Save. u: Sveti Sava - sabrana dela, Beograd: Politika, str. 5-92
Kurčubić-Ružić, S., prir. (2010) Sveti Sava književnik i književni junak. Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet
Matić, Z. (2008) Svetosavlje danas. Sabornost, 1/XIV, 89-95
Midić, I. (1995) Sećanje na budućnost. Beograd: Povereništvo manastira Hilandara u Beogradu
Petrović, M.M. (1986) Studenički tipik i samostalnost Srpske crkve. Beograd: Dečije novine
Popović, J. (2001) Pravoslavna crkva i ekumenizam. u: Svetosavlje kao filosofija života, Beograd: Manastir Ćelije
Prodić, S. (2013) Savino žitije Svetog Simeona Mirotočivog kao istorijski izvor. Šibenik: Istina - Eparhija dalmatinska
Radović, A. (1993) Osnovi pravoslavnog vaspitanja. Vrnjačka Banja: Sv. Simeon Mirotočivi
Sveti, S. (1986) Sabrani spisi. u: Bogdanović D., L. Mirković [ur.] Stara srpska književnost u 24 knjige, Beograd: Prosveta, knjiga 2
Varava, V. (2010) Etika neprihvatanja smrti. Beograd: Logos
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sabornost1913083P
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka