Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 6, br. 2, str. 19-25
Uticaj eksploatacionih uslova na ponašanje zavarenog spoja legiranog čelika Č.7400
aGoša Institut, Beograd
bInstitut Goša, Beograd
cUniverzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin
Ključne reči: legiran i čelik 13 CrMo 4 4; Parisov zakon; brzina rasta zamorne prsline; prag zamora
Sažetak
Radi potpunijeg razumevanja uzroka i načina pojave i rasta prslina na zavarenim spojevima čelika 13 CrMo 4 4 (C.7400) predviđenog za rad u uslovima povišene temperature i pritiska, potrebno je da se utvrdi kako heterogenost strukture i mehaničkih svojstava zavarenog spoja, a pre svega ZUT, utiče na pojavu i rast prsline kao i na parametre rasta zamorne prsline. Ispitivanjem Šarpi epruveta sa iniciranom zamornom prslinom u OM M i u ZUT, data je ocena kako heterogenost strukture i mehaničkih svojstava zavarenog spoja utiču na parametre rasta zamorne prsline, odnosno parametre Parisove jednačine dobijene iz zavisnosti log (da/dN) - log (ΔK).
Reference
*** (1996) EN 288-3 Obezbeđenje kvaliteta u zavarivanju - zbirka standarda DUZS. Beograd: Savezni zavod za statistiku
*** (1986) ASTM E647: Standard test method for constant-load-amplitude fatigue crack growth rates above 10-8 m/cycle. u: Annual book of ASTM standards, vol. 03.01, str. 714
Burzić, Z., Sedmak, S., Manjgo, M. (2001) Primena mehanike loma u oceni osobina zavarenih spojeva. u: RIM 2001, Bihać, str. 451-460
Paris, P.C., Erdogan, F. (1963) A critical analysis of crack propagation laws. J bas. Engng. Trans. ASME, Ser. D, 85, 4, str. 528-534
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.