Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 19  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 66, br. 2, str. 41-54
Pravokrilci (Orthoptera) planina Stolovi, Čemerno i Radočelo
Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, Srbija

e-adresadragan.pavicevic@zzps.rs
Ključne reči: pravokrilci; fauna; planine Stolovi; Čemerno; Radočelo; Srbija
Sažetak
U radu je dat prikaz faune pravokrilaca (Orthoptera) planina Stolovi, Čemerno i Radočelo. Istraživanja su obavljena tokom 2014. godine, na Stolovima u julu, avgustu i septembru a na Čemernu i Radočelu u avgustu mesecu. Za sve tri planine zajedno, registrovane su 72 vrste pravokrilaca, 39 vrsta zrikavaca (Ensifera) i 33 vrste skakavaca (Caelifera). Za svaku vrstu data je distribucija, ekologija, poznati literaturni podaci, nalazišta kao i meseci kada su odrasli primerci sakupljeni. Najinteresantniji nalazi su prokomentarisani u posebnom poglavlju 'Diskusija i zaključci' Pomenute planine spadaju u srednje visoke, od 1300 - 1600 m, pokrivene šumom sa livadama i pašnjacima na svojim vrhovima i sa manjim ili većim progalama u šumskom pojasu. Dat je i osvrt na neophodnost očuvanja i sprečavanja devastacije osetljivih ekosistema kroz postojeće mere zaštite.
Reference
Adamović, Ž.R. (1970) Orthoptera of the mountains Željin, Goč, Studena and Stolovi, Srbija. Glasnik. Prir. Muz. Beograd, B, 25: 245-270
Adamović, Ž.R. (1975) Pregled vrsta Mantodea i Saltatoria nađenih u SR Srbiji. u: Zbor. radova o entomofauni SR Srbije, Beograd: SANU, 9-84
Chobanov, D.P., Lemonnier-Darcemont, M., Darcemont, C., Puskás, G., Heller, K.G. (2014) Tettigonia balcanica, a new species from the Balkan Peninsula (Orthoptera, Tettigoniidae). Entomologia
Galvagni, A. (1986) La situazione del Genere Miramella Dovnar-Zapolskij, 1933 nelle Regioni Balcanica e Carpatica (Insecta: Caelifera: Catantopidae). Studi Trentini di Science Naturali, 62, 13-42
Harz, K. (1969) Die Orthopteren Europas. The Hague: Dr. W. Junk B. V, vol. I, 939
Harz, K. (1969) Die Orthopteren Europas. The Hague: Dr. W. Junk B. V, Vol. II. Series Entomologica 11. Dr. W. Junk B.V., The Hague: 1-939
Ingrisch, S., Pavićević, D. (2010) Seven new Tettigoniidae (Orthoptera) and a new Blattellidae (Blattodea) from the Durmitor area of Montenegro with notes on previously known taxa. Zootaxa, 2565: 1-41
Ingrisch, S., Pavićević, D. (2012) Faunistics, distribution and stridulation of orthopteroid insects of the Durmitor plateau and the surrounding canyons. Fauna Balkana, 1: 13-120
Pavićević, D., Karamah, I. (2001) Novi podaci o pravokrilcima Srbije, sa osvrtom na neke ranije zabeležene vrste (Insecta, Orthoptera). Zaštita prirode, vol. 52, br. 2, str. 23-33
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 01.06.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka