Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 7 od 19  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 7, br. 1, str. 35-43
Održivi razvoj parka prirode 'Palić'- želja ili realnost
Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Srbija

e-adresastefandendal990@yahoo.com
Sažetak
Park prirode 'Palić' sa svojim prirodnim ali i stvorenim vrednostima predstavlja prostor realizacije brojnih delatnosti među kojima i turizma. Reč je o podneblju koje obiluje brojnim specifičnostima ali usled dugogodišnjeg raubovanja njegov opstanak je ugrožen. Cilj rada je da ukaže na stanje životne sredine uz primarno izdvajanje prirodnih osobenosti prostora. Rad se uslovno može podeliti na četiri dela. Prvi deo rada se odnosi na opšte karakteristike područja (geografski položaj, geomorfološke, hidrološke, klimatske i biogeografske odlike). Drugi deo se odnosi na odlike Palićkog jezera i okružujućih prirodnih vrednosti predela. Treći deo obuhvata zaštitu i upravljanje zaštićenim područjem (zakoni, nadležnosti i instumenti). Konačno poslednji deo tretira turizam kao uslužnu delatnost koja osim pozitivnih može dovesti do brojnih negativnih implikacija po životnu sredinu i stabilnost ekosistema.
Reference
*** (2012) Uredba o režimima zaštite. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 31
*** (2011) Spomenik prirode 'Stabla hrasta lužnjaka na Paliću' - predlog za stavljanje pod zaštitu kao zaštićenog područja loklanog značaja - III kategorija. Novi Sad: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
*** (2012) Spomenik prirode 'Stabla tise na Paliću' - predlog za stavljanje pod zaštitu kao zaštićenog područja loklanog značaja - III kategorija. Novi Sad: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
*** Prečišćavanje otpadnih voda. Subotica: Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija”, http://www.vodovodsu.rs/, 30.03.2014
*** (2009-2010) Zakon o zaštiti prirode. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36/2009, 88/2010 i 91/2010
*** (2008) Prostorni plan grada Subotice. Subotica: Javno preduzeće 'Zavod za urbanizam'
*** (2011) Park prirode 'Palić' - predlog za stavljanje pod zaštitu kao zaštićenog područja III kategorije. Novi Sad: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
*** (2014) Predlog plana upravljanja Parkom prirode 'Palić' za period 2014-2023. godine. Subotica: JP 'Palić-Ludaš'
Bošnjak, T., Piperski, J. (2009) Održivo upravljanje vodnim režimom na zaštićenim prirodnim dobrima. Zaštita prirode, vol. 60, br. 1-2, str. 107-117
Dragićević, V. (2007) Turizam kao faktor revitalizacije salaša - primer Cvetnog i Majkinog salaša na Paliću. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, br. 57, str. 223-231
Filipović, D., Obradović, D. (2008) Kvalitet površinskih i podzemnih voda u opštini Subotica. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 88, br. 1, str. 101-116
Filipović, D., Obradović, D. (2008) Analiza stanja i mere zaštite životne sredine u opštini Subotica kao osnova strategije održivog razvoja ovog područja. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 88, br. 3, str. 61-72
Grujičić, I., Vukšić, K. (2009) Sveobuhvatni pregled osnova i instrumenta za upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima. Zaštita prirode, vol. 60, br. 1-2, str. 137-148
International union for conservation of nature The IUCN red list of threatened species. http://www.iucnredlist.org, 08.04.2014
Jovičić, D. (2010) Turizam i životna sredina. Beograd: Ton plus
Jovičić, D. (2009) Turistička geografija Srbije. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
Kovačević, T. (2006) Opština Subotica - geografska monografija. Novi Sad: Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF
Lješević, M.A. (2003) Životna sredina sela i nenastanjenih područja. Beograd: Geografski fakultet
Maksin-Mićić, M. (2012) Turizam i prostor. Beograd: Univerzitet Singidunum - Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
Marković, J., Pavlović, M. (1995) Geografske regije Jugoslavije. Beograd: Savremena administracija
Mitrović, S. (2011) Kvalitet životne sredine grada Subotice u 2011. godini. Subotica: Otvoreni univerzitet
Republički hidrometeorološki zavod u: Meteorološki godišnjak - klimatološki podaci 1990-2009, http://www.hidmet.gov.rs, 20.03.2014
Šećerov, V. (2008) Planiranje prostornog razvoja turizma na primeru prostornog plana opštine Subotica. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 88, br. 3, str. 73-86
Štrbac, N., Vuković, M., Voza, D., Sokić, M. (2012) Održivi razvoj i zaštita životne sredine. Reciklaža i održivi razvoj, vol. 5, br. 1, str. 18-29
Turistička organizacija grada Subotice Šta videti i šta raditi. http://www.palic.rs, 20.04.2014
Zavod za javno zdravlje Izveštaj o fizičko-hemijskom ispitivanju površinskih voda. Subotica, 25. 03. 2014, http://www.zjzs.org.rs
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ror1401035D
objavljen u SCIndeksu: 14.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka