Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 52, br. 1, str. 1-8
Vreme setve - faktor prinosa i kvaliteta semena piskavice (Trigonella foenum graecum L.)
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bInstitut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić', Beograd, Srbija
Ključne reči: fenugreek; sowing date; yield; quality
Sažetak
U radu su prikazani rezultati dvogodišnjih istraživanja (2005. i 2006. god.) prinosa i kvaliteta semena piskavice (Trigonella foenum graecum L.) dobijenog na lokalitetu regiona Južnog Banata (okolina Pančeva) na zemljištu tipa ritska crnica. Za istraživanje je korišćeno seme piskavice koje se umnožava u kolekciji Instituta za proučavanje lekovitog bilja "Dr Josif Pančić" u Pančevu. Proučavan je uticaj vremena setve na prinos (kg/ha) i kvalitet semena piskavice (energija klijanja i ukupno klijanje). Setva je obavljena u sedam rokova, sa razmakom od 10 dana između rokova. Prinos semena piskavice se razlikovao po rokovima setve u obe eksperimentalne godine. Setva obavljena u prvoj polovini aprila meseca je dala znatno veći prinos u odnosu na setvu krajem aprila i tokom maja meseca. Najveći prinos je ostvaren u drugom terminu setve od 10.04, zatim prvom (01.04.) i trećem periodu setve (20.04.). Najmanji prinos semena je izmeren u setvi krajem maja meseca. Prinos semena piskavice nije se značajno razlikovao između eksperimentalnih godina. Raniji termini setve dali su seme boljeg kvaliteta (bolja energija klijanja i ukupno klijanje). Iz drugog termina setve dobijeno je seme piskavice najbolje energije klijanja i ukupne klijavosti (oko 99%). Sa kasnijom setvom kvalitet semena se znatno smanjuje. Tako je setva krajem maja meseca dala seme najniže vrednosti energije klijanja i ukupne klijavosti (oko 91%).
Reference
Dražić, S., Jevđović, R. (1997) Uticaj sume temperatura na prinos i kvalitet sortnog semena lekovitog i aromatičnog bilja. Selekcija i semenarstvo, Novi Sad, vol. 4, br. 3-4, str. 175-178
Glamočlija, Đ., Maletić, R.O., Jevđović, R. (2002) Uticaj načina setve i osnovnih meteoroloških elemenata na prinos i kvalitet semena piskavice (Trigonella foenum graecum L). Journal of Agricultural Sciences, vol. 47, br. 2, str. 113-120
Ivanović, M., Radanović, D., Dražić, S., Jevđović, R. (2001) Bolesti lekovitog bilja i njihovo suzbijanje. u: Peto Jugoslovensko savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor 3-8 decembra, Zbornik rezimea, str. 24-25
Ivanović, M., Radanović, D., Dražić, S., Jevđović, R., Stojčić, J., Trkulja, V. (2002) Najznačajnije bolesti lekovitog bilja i njihovo suzbijanje. u: Naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Teslić 12-15 marta, Zbornik abstrakata, str. 56-58
Jevđović, R., Sabovljević, R., Marković, D. (2003) Varijabilnost i korelacije osobina biljaka i semena kod pet vrsta lekovitog bilja. u: Drugi Simpozijum za oplemenjivanje organizama, Vrnjačka Banja, 1-4 oktobra, zbornik abstrakata, str. 27
Jevđović, R. (2006) Uticaj proizvodno-morfoloških osobina na životnu sposobnost semena odabranih vrsta lekovitih biljaka. Beograd-Zemun: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Jevđović, R., Maletić, R., Sabovljević, R., Pavlović, R. (2001) Uticaj gustine setve na prinos i kvalitet semena piskavice. u: Dani lekovitog bilja, Beograd, 17-19 oktobra, Zbornik rezimea, str. 47-48
Maletić, R. (2005) Statistika. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Martin, J.H., Leonard, W.H. (1967) Principes of field crop production. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Stepanović, B. (1998) Proizvodnja lekovitog i aromatičnog bilja. Beograd: Institut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić'
Tucakov, J. (1996) Lečenje biljem - fitoterapija. Beograd: Rad
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/JAS0701001M
objavljen u SCIndeksu: 29.02.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka