Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
Teološka koncepcija istorije Blaženog Avgustina
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
Projekat:
Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (MPNTR - 179074)

Ključne reči: filozofija istorije; Bog; blaženi Avgustin; srednji vek; teologija
Sažetak
Kraj IV veka nove ere predstavlja period konačne pobede hrišćanstva u grčko-rimskom svetu i početak vrednosne preorijentacije sa 'kosmosa' i racionalnog 'logosa' na 'Boga' i 'veru'. Mislioci toga vremena koji su ujedno bili savremenici propasti antičke ere i rađanja socijalnih institucija srednjovekovnog društva pružili su manji ili veći naučni doprinos pomenutim vrednosnim promenama. Posebno mesto među njima zauzima Aurelije Avgustin ili blaženi Avgustin, kao prvi hrišćanski mislilac na Zapadu koji je postavio temelje novom univerzumu sa novim temama, problemima, mišljenjima, idejama, jezikom, a u čijem središtu su bili 'vera' i sam 'Bog'. U ovom radu govorimo o Avgustinovom tumačenju prošlosti i vršimo analizu njegovog teološkog, odnosno biblijskog razumevanja istorije nasuprot cikličnom tumačenju koje se vezuje za period antike. Osim toga, govorimo i o stavovima koje je Avgustin Hiponski imao po pitanju istorijske uloge države i njenog značaja kao zemaljske tvorevine.
Reference
Antonović, M. (2009) Narativni izvori za istoriju Evrope. Beograd: Utopija
Augustin, A. (2004) Država Božja. Podgorica: CID
Koplston, F. (1989) Istorija filozofije. Beograd: Bigz
Löwith, K. (1990) Svjetska povijest i dogadjanje spasa. Zagreb: A. Cesarec
Majorov, G.G. (1982) Formiranje srednjovekovne filozofije - latinska patristika. Beograd: Grafos
Milosavljević, Lj. (2002) Srednjovekovna misao o društvu. Niš: Filozofski fakultet Niš
Peinter, S. (1997) Istorija srednjeg veka (284-1500). Beograd: Clio
Rasel, B. (1998) Istorija zapadne filozofije. Beograd: Narodna knjiga
Ristić, G.S. (2011) Filozofija u ranom srednjem veku. Niš: Filozofski fakultet Niš
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/gufv1506019A
objavljen u SCIndeksu: 25.06.2015.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
Ljubav i zakon u Avgustinovoj etici
Stefanovski Mirjana M.

Gl Adv komore Vojvodine (1996)
Dekartov doprinos judikaturi
Beljanski Slobodan

Kultura (2010)
Srbija u evropskim putevima kulture
Rogač Ljiljana

prikaži sve [8]