Akcije

Nasleđe, Kragujevac
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 9, br. 23, str. 83-102
Apriorna istorija u svetlu Handkeove poetike i Kantove filozofije istorije
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

e-adresamzmajski@gmail.com
Ključne reči: Imanuel Kant; Peter Handke; filozofija istorije; istorija a priori
Sažetak
U radu se uspostavlja veza između istoriozofske pozicije nemačkog filozofa Imanuela Kanta i shvatanja istorije savremenog austrijskog književnika Petera Handkea i na osnovu jednog takvog mogućeg književno-filozofskog okvira tumači se istorija na kraju 20. i početku 21. veka. Osnovni stav Kantove filozofije istorije jeste da je istorija a priori moguća kada predskazivač sam stvara i priprema događaje koje unapred navešćuje. Istu filozofiju nalazimo i kod Petera Handkea sadržanu u tezi o postojanju subjekta istorije pre istorije, koji, dakle, unapred stvara istoriju. Postojati pre istorije znači tu istoriju unapred i nezavisno od činjeničnog istorijskog toka kreirati, nagoveštavati i sprovoditi u delo. Apriorna istorija je odavno pripremljena, okamenjena istorija koja Drugog unapred eliminiše sa istorijske pozornice, ona samo stvara privid nekakvog istorijskog kretanja i istorijskih promena. U apriornoj istoriji sve je odavno već odlučeno i okončano.
Reference
Aristotel (2008) O pesničkoj umetnosti. Beograd: Dereta
Čomski, N. (2000) Novi militaristički humanizam - lekcije Kosova. Beograd: 'Filip Višnjić'
Elias, N. (1997) Über den Prozess der Zivilisation. Frankfurt: Suhrkamp
Elias, N. (2001) Proces civilizacije - sociogenetička i psihogenetička istraživanja. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Gadamer, H.G. (1986) Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen: J.C.B. Mohr
Gadamer, H. (1993) Ästhetik und Poetik. Tübingen: Mohr
Handke, P. (1999) Die Fahrt im Einbaum oder Das Stück zum Film vom Krieg. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Handke, P. (2000) Vožnja čunom ili Komad za film o ratu. Beograd: Paideia
Handke, P. (1996) Zimsko putovanje do reke Dunava, Save, Morave i Drine ili Pravda za Srbiju. Priština: 'Grigorije Božović'
Hantington, S.P. Sukob civilizacija i preoblikivanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Hatch, E. (1979) Antropološke teorije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Hegel, G.V.F. (2006) Filozofija istorije. Beograd: Fedon
Horkheimer, M., Adorno, T.W. (2011) Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Frankfurt am Main: Fischer
Kant, I. (1977) Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik I. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Kant, I. (1974) Um i sloboda - spisi iz filozofije istorije, prava i države. Beograd: Časopis Ideje
Kolingvud, R.D. (2003) Ideja istorije. Beograd: Službeni list SCG
Peri, M. (2000) Intelektualna istorija Evrope. Beograd: Clio
Petrović, A. (2011) Polarna Srbija - uvod u postistorijsku kulturnu diplomatiju. Nasleđe, Kragujevac, vol. 8, br. 17, str. 9-27
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (1997)
Kantovo sagledavanje povezanosti prava s državom
Vračar Stevan K.

Kultura (2010)
Evropljani kao 'moderni varvari'
Lazić Dragica

Kultura (2010)
Teorijski pristupi religijskoj toleranciji
Vasić Slobodan

prikaži sve [66]