Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, br. 11, str. 77-91
Implementacija finansijskog upravljanja i kontrole u subjektima javnog sektora - put ka novoj paradigmi fiskalne odgovornosti
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija
bGradska uprava Grada Subotice, Subotica
cRadio-televizija Srbije, Beograd

e-adresaromic.lidija@ef.uns.ac.rs, sasa.gravorac@gmail.com, gsijan@ef.uns.ac.rs, tvbranko@gmail.com
Sažetak
Finansijsko upravljanje i kontrola predstavljaju relativno novu pojavu u subjektima javnog sektora Republike Srbije. Naime, u cilju podizanja efikasnosti i efektivnosti delovanja javnog sektora osmišljen je sistem finansijskog upravljanja i kontrole kako bi se delovalo u pravcu ublažavanja ili otklanjanja rizika njihovim pravovremenim uočavanjem i podizanjem efikasnosti delovanja subjekata javnog sektora, što je opšti cilj od presudne važnosti, jer su sredstva koja koristi javni sektor javna svojina i svi građani predstavljaju zainteresovane stejkholdere za njihovo delovanje. Kroz uspešno ugrađen i implementiran sistem finansijskog upravljanja i kontrole obezbeđuje se usaglašenost sa pozitivnom zakonskom regulativom, a što se reflektuje kroz odgovorno trošenje poverenih javnih sredstava doprinoseći efikasnom i efektivnom na zajedničkoj dobrobiti trošenju javnih sredstava. Odgovornost za implementaciju i uspešnu egzistenciju sistema finansijskog upravljanja i kontrole ima rukovodilac korisnika javnih sredstava, odnosno najviši upravljački nivo. U ovom radu će se pristupiti analizi finansijskog upravljanja i kontrole kroz osvetljavanje pojma sistema finansijskog upravljanja i kontrole, njegovih osnovnih karakteristika i suštine, predlažući najjednostavniju metodologiju za postavljanje i egzistenciju ovog sistema u subjektima javnog sektora.
Reference
*** (2012) Priručnik za internu reviziju u Srbiji - interni materijal za obuku internih revizora. Beograd: Ministarstvo finansija
*** Zvanična internet prezentacija Fiskalnog saveta Republike Srbije, http://www.fiskalnisavet.rs/fiskalna-pravila.php
*** zvanična internet prezentacija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/7.-Fiskalna-pravila2.ppt
*** (2014) Finansijsko upravljanje i kontrola - materijal za obuku. Beograd: Ministarstvo finansija Republike Srbije
Damodaran, A. (2007) Korporativne finansije - teorija i praksa. Podgorica: MODUS - Centar za statistička istraživanja i prognoze
Gravorac, S., Šijan, G., Kovač, A. (2017) Implementation of internal audit in public sector entities as prerequisite Serbian European integration. u: The economic policies of small countries in terms of European integration, University of Banja Luka, Faculty of economics, February 7-8; 2017
Ljubisavljević, S. (2013) Organizovanje i zadaci interne revizije u domaćim i stranim bankama u Republici Srbiji. Ekonomski horizonti, vol. 15, br. 1, str. 45-59
Mishkin, S.F. (2006) Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Datastatus
Ranković, M.J. (1994) Konsolidovani godišnji zaključak. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet
Romić, L. (2015) Teorija i politika bilansa. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1711077R
objavljen u SCIndeksu: 13.11.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka