Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 3, str. 977-999
Aspekti evropskog sistema finansijske kontrole
aUniversity of Miskolc, Faculty of Law, Hungary
bnema

e-adresajogdrnz@uni-miskolc.hu, anett.csiszar92@gmail.com
Ključne reči: bankarska unija; finansijska kontrola; SSM; SRM; DGS; Evropska centralna banka; evropski sistem finansijske kontrole; bankarska regulativa
Sažetak
U ovom radu se razmatraju glavni stadijumi u razvoju regulative posvećene evropskoj finansijskoj kontroli, kao i aktuelni sistem evropske finansijske kontrole. Finansijska kriza istakla je slabosti sistema kontrole, ali i činjenicu da ona ima važnu ulogu u zaštiti potrošača i umanjenju rizika finansijskih institucija. Evropska unija razvila je novu strategiju poznatu kao bankarska unija, koja počiva na tri stuba - jedinstvenom nadzornom mehanizmu, jedinstvenom sanacijskom mehanizmu i zajedničkoj šemi za osiguranje depozita. Ovaj sistem ima za cilj da ostvari jedinstvenu ekonomsku i monetarnu uniju na nadnacionalnom nivou, kao i da izbegne nastanak nove krize u najvećoj mogućoj meri.
Reference
*** (1977) Council Directive 77/780/EEC on the coordination of laws, regulations, and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions. OJ L, 332, 12.17.1977
*** (1985) Completing the internal market: White paper from the commission to the European Council. COM, (85), 310 final, 14 June
*** (1999) Commission communication of 11 May 1999 entitled Implementing the framework for financial markets: Action plan. COM, 232 final
*** (2006) Pénzügyi szolgáltatási szektor szabályozása. Biztosítási Szemle, ápr., http://www.biztositas.hu/Hirek-Informaciok/Biztositasi-szemle/2006-aprilis/A-penzugy-szektor-szabalyozasa.html, 16.02.2016
*** (2009) The high-level group on financial supervision in the EU: De Larosiére report. Brussels, 25 February 2009, http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf, 16.12.2016
*** (2009) MNB Jelentése a pénzügyi stabilitásról. Időközi felülvizsgálat, nov
*** (2009) https://www.mnb.hu/letoltes/stabjel-2009-november-hu.pdf, 15.02.2016
*** (2016) Az MNB pénzügyi felügyeleti funkcióinak megerősítése. http://www3.mnb.hu/letoltes/felugyelet-hu.pdf, 14.02.2016
*** (2016) https://www.esrb.europa.eu/news/pr/2016/html/pr160129.en.html, 17.02.2016
*** (2010) Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European supervisory authority (European securities and markets authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decisi. Articles 6,37,40
*** (2009) Forgács Imre felosztása a Mégsem éjjeliőr?: Az európai kormányzás esélyei és a pénzügyi válság C. Művében. Budapest: Osiris Kiadó
*** (2016) https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/stability/html/index.hu.html, 16.02.2016
*** (2016) ESRB approves two recommendations that expand the European macro prudential policy framework. European Systemic Risk Board, 29 january
*** (2010) Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European supervisory authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing commission decision 2009/78/EC (. Articles 1, 8
*** (2016) Képviselői Információs Szolgálat: Biztosításfelügyelet. http://www.parlament.hu/documents/10181/303867/2015_39_biztositasfel%C3%BCgy/d56f5ae9-855d-4257-b82b-a0d19eb8efe5, accessed 17.02.2016
*** (2010) Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European insurance and occupational pensions authority), amending decision No 716/2009/EC and repealing Comm. (10) and (47)
*** http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/banking-union, 02.20.2016
*** (2014) Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national design
*** Investor dictionary: Definition of financial supervision
*** http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_4.2.4.pdf, 02.20.2016
*** (2016) https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/list_for_publishing_20151230en.pdf, 20.02.2016
*** (2014) Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolutio
*** (2014) Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/E
*** (2015) Világgazdaság: Új szakaszba lép az eurózóna integrációja. 10.22.2015
*** http://www.vg.hu/gazdasag/uj-szakaszba-lep-az-eurozona-integracioja-459674, 20.02.2016
*** http://www.investordictionary.com/definition/financial-supervision, 06.02.2016
*** http://www.stern.nyu.edu/sites/default/files/assets/documents/con_043132.pdf, 21.2.2016
*** http://lexicon.ft.com/Term?term=supervision, 13.02.2016
*** http://www.fep.up.pt/disciplinas/pgaf924/PGAF/Texto_7_Grunbichler_Darlap.pdf, 06.02. 2016
Alíz, Z. (2009) A pénzügyi szektorbeli felügyelet kérdései az Európai Unió tükrében. Hitelintézeti Szemle, 5
Az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa (2016) Szakpolitikák: Egységes felügyeleti mechanizmus. http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/banking-union/single-supervisory-mechanism, 02.20.2016
Az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa (2016) Szakpolitikák: Egységes szanálási mechanizmus. http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/banking-union/single-resolution-mechanism, 20.02.2016
Az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa Szakpolitikák: Bankunió
Babis, V.S.G. (2016) Single rulebook for prudential regulation of banks: Mission accomplished?. Legal Studies Research Paper Series, University of Cambridge - Faculty of Law, June 19, 2014, http://ssrn.com/abstract=2456642, 21.02. 2016
Bilal, H. (2009) Integrated financial supervision and its implications for banking sector stability. New York University, May
Buda, L. (2015) Az Európai Unió pénzügyi felügyeleti rendszerének átalakulása és a Bankunió létrehozásának bemutatása. Magyar közigazgatás: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakmai folyóirata, 2, p. 117, Pro publico bono
Crockett, A. (2016) Central banking, financial stability and Basel II. u: 38th SEACEN Governors’ Conference, Manila, 13 February 2003, http://www.bis.org/speeches/sp030213.htm, 07.02.2016
Csaba, L. (2010) A magyar gazdasági válság és válságkezelés néhány történeti és nemzetközi aspektusa. Pénzügyi Szemel, 63, p. 561-585
Csaba, L. (2013) Közpénzügyek és államháztartástan. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, p. 280-330
Európai Központi Bank Makroprudenciális politika és stabilitás
European Central Bank (2015) List of supervised entities. 30 December
Farkas, I. (2007) Pénzügyi felügyeletek működési alapja, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Stratégiája. u: Csaba Lentner [ur.] Pénzügypolitikai stratégiák a XXI. század elején, Budapest: Akadémiai Kiadó, p. 429
Financial Times Definition of supervision
Forgács, I. (2009) Újabb kihívás a föderális Európának: A Larosiére-csoport jelentése az európai pénzügyi felügyeletről. Európai Tükör, 4, p. 22-29
Grünbichler, A., Darlap, P. (2003) Regulation and supervision of financial markets and institutions: A European perspective. July
Holopainen, H. (2007) Integration of financial supervision. u: Bank of Finland Research: Discussion Papers 12, http://www.suomenpankki.fi/en/julkaisut/tutkimukset/keskustelualoitteet/Documents/0712netti.pdf, 21.02.2016
Jogi Fórum (2016) De Larosiére-jelentés: Megoldási javaslat az európai pénzügyi szabályozás és felügyelés jövőjére. www.jogiforum.hu/hirek/20136, 11.02.2016
Kálmán, J. (2014) Az Európai Unió pénzügyi felügyeleti rendszerének reformja. International Relations Quarterly, Vol. 5, No. 2, p. 3
Kálmán, J. (2016) A pénzügyi stabilitás háromlábú széke: Különös tekintettel az Európai Bankunió koncepciójára. SZE-ÁJDI, TAMOP 4.2.2b Pályázat könyve, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop422b/2010-0010_kotet_02_penzugyi_stabilitas_haromlabu_szeke_kalman_janos/penzugyi_stabilitas_haromlabu_szeke_kalman_janos_1_1.h
Kreisz, B. (2014) Az európai bankfelügyeleti hatáskörök válság utáni expanzója-kérdőjelekkel. Győr, ESMA Rendelet: 1. cikk és 37. cikk Doktori Műhelytanulmányok, p. 126
Kreisz, B. (2012) A pénzügyi felügyelet igazgatási struktúráinak fejlődése a gazdasági kormányzás megújuló európai koncepciója tükrében. De iurisprudentia et iure publico, Jog-és Politikatudományi Folyóirat, 3, p. 4-5
Magnus, M., Backman, J., Power, C. (2015) Bankunió. 09, p. 1
Nagy, Z. (2010) A gazdasági válság hatása a pénzügyi intézmények és szolgáltatások szabályozására. Miskolc University Press, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXVIII, p. 230
Popov, Đ. (2010) Svetska ekonomska kriza i Srbija. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 3, str. 7-26
Popov, Đ. (2009) Svetska ekonomska kriza i restrukturiranje dugova. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 1, str. 7-20
Sándor, L. (2009) A pénzügyi felügyeletek függetlensége és beszámoltathatósága: A határokon átnyúló pénzügyi tevékenység felügyelete. Külgazdaság, LIII. évf, jan. febr, p. 70
Soós, J. (2011) Az új európai pénzügyi felügyeleti struktúra. Európai Tükör, 2, p. 130
Szegedi, L. (2011) A pénzügyi felügyeletek európai rendszere a Meroni-doktrína tükrében. Pro Bono Publico, Támop Speciál, p. 3
Szegedi, L. (2011) A pénzügyi piacok közvetlen európai felügyeletének kihívásai. NKE Egyetemi Folyóirat, Pro Publico Bono, 1
Tajti, Z. (2011) A bázeli ajánlások és a tőkemegfelelési direktíva (CRD) formálódása. Hitelintézeti Szemle, 5, p. 506
Tamás, K., Tamás, S. (2011) Bevezetés az Európai Unió politikáiba. Budapest: Complex Kiadó, p. 469-472
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-11986
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka