Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2013, br. 2, str. 275-290
Eksterna revizija u javnom sektoru - primer Hrvatske
Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija
Sažetak
U radu se daje prikaz eksterne revizije u Republici Hrvatskoj koja se ogleda u radu Državnog ureda za reviziju koji je osnovan 1994. godine kao nezavisno telo, odgovorno parlamentu. Državni ured za reviziju je član INTOSAI i ima ugled nezavisne i efikasne revizorske institucije, posebno zato što je njegov položaj sada učvršćen Ustavom, nakon izmena iz 2010. godine, i zato što Zakon o Državnom uredu za reviziju obezbeđuje njegovu institucionalnu, funkcionalnu i finansijsku nezavisnost. Od Hrvatske se očekuje da prilikom obavljanja eksterne revizije Državni ured nastavi da primenjuje INTOSAI standarde i da obezbedi stalnu obuku državnih revizora kako bi se eksterna revizija obavljala u skladu sa Međunarodnim standardima za reviziju i najboljom evropskom praksom. Potrebno je ipak uložiti značajne napore da se ojača organizacija i da se uveća uticaj eksterne revizije, unapređivanjem mehanizama za praćenje učinaka revizije i kontrole kvaliteta rada Državnog ureda.
Reference
*** (2012) Towards a more financially responsible government in Serbia: Implementation of recommendations and measures of the Serbian state audit institution. Belgrade: European Policy Centre, 80-81
*** (1990/2010) Ustav Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10
*** (2011) Zakon o Državnom uredu za reviziju. Narodne novine, br. 80/11
*** (2011) Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Narodne novine, br. 24/11, 61/11
*** ISSAI 10: Mexico Declaration on independence
*** ISSAI 20: Principles of transparency and accountability
*** (2005) Analiza sustava nacionalnog integriteta - Izvješće. Zagreb: Transparency International, 35-36 i 81-87
*** (2005) State Audit in the European Union, National Audit Office,. http://www.nao.org.uk/publications/0506/state_audit_in_the_eu.aspx, 20.01.2013, 16 i dalje
*** Good Practices in Supporting Supreme Audit Institutions. OECD, http://www.oecd.org/dac/aideffectiveness/Final%20SAI%20Good%20Practice%20Note.pdf, 20.01.2013, 15
*** (2011) Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. Zagreb: Državni ured za reviziju, 15
*** (2012) Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. Zagreb: Državni ured za reviziju, 15
*** (2011) Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2011. Državni ured za reviziju
*** (2012) Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2012. Državni ured za reviziju
Borge, M. (1999) The role of Supreme Audit Institutions (SAIs) in combating corruption. u: International Anti-Corruption Conference (IX), Durban, October, http://9iacc.org/papers/day4/ws2/dnld/d4ws2_mborge.pdf, 20. 01. 2013, 3 i dalje
Komisija E.U. (2012) Sveobuhvatno izvješće Evropske komisije o praćenju Hrvatske. SWD, Brisel, 338, 53
Mišić, G. (2011) Controlling high level corruption in Croatia: The role of audit. Budapest: Central European University-Department of Public Policy, www.etd.ceu.hu/2011/misic_gorana.pdf, 11. 01. 2013, 27-29
Rabrenović, A. (2009) Financial Accountability as a Condition for EU Memebrship. Beograd: Institut za uporedno pravo
Sandor, N. (2012) The role of supreme audit institutions in fight against the consequences of financial and economic crisis: A theoretical approach. u: Crisis Aftermath: Economic policy changes in the EU and its Member States, Conference Proceedings, Szeged, 270-282
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.01.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka