Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 4 od 77  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 15, br. 2, str. 113-130
Finansiranje sektora MSP u Srbiji putem bankarskih kredita - krizni i postkrizni trendovi
n/a

e-adresasutteo1311@gmail.com
Sažetak
Rezime: Sektor mikro, malih i srednjih preduzeća je izuzetno značajan za privredu Srbije budući da čini najveći deo nefinansijskog sektora, zapošljava najviše ljudi u Srbiji i učestvuje velikim delom u BDV-u Srbije. Međutim, MSP sektor je još uvek nedovoljno profitabilan i efikasan. Dominantni eksterni izvor finansiranja sektora MSP u Srbiji su bankarski krediti. Finansijska kriza koja je otpočela 2008. Godine uticala je na kretanje kamatnih stopa, dostupnost kredita, zahtev za obezbeđenjem kredita i nivo problematičnih kredita. Prvi znaci oporavka sektora MSP iz krize javljaju se od 2013. godine.
Reference
Agencija za privredne registre (APR) (2020) Osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2019. god. Beograd
Erić, D., Beraha, I., Đuričin, S., Kecman, N., Jakišić, B. (2012) Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Ministarstvo privrede (2018) Izveštaj o MSPP. Beograd
Narodna banka Srbije (NBS) (2020) https://www.nbs.rs/ Posećeno 20.6.2020
Narodna banka Srbije (NBS) (2018) Godišnji izveštaj o stabilnosti finansijskog sistema. Beograd
OECD (2020) Financing SMEs and Entrepreneurs 2020: An OECD Scoreboard. Paris
Udruženje banaka Srbije (UBS) https://www.ubs-asb.com Posećeno 15.6.2020
USAID (2019) Izvori finansiranja malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig2002113Q
primljen: 20.06.2020.
prihvaćen: 15.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2021.
Creative Commons License 4.0