Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 47, br. 2, str. 53-61
Finansijska održivost u zdravstvenom sistemu
aZavod za javno zdravlje, Pančevo
bDom zdravlja Kovačica, Kovačica
cMegatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd

e-adresaugrinov.dragan@gmail.com
Ključne reči: zdravstveni sistem; finansijska održivost; nacionalni zdravstveni račun
Sažetak
Glavni cilj zdravstvene politike svake zemlje jeste postizanje finansijske održivosti samog zdravstvenog sistema, kao i obezbeđenje veće dostupnosti zdravstvenim uslugama celom stanovništvu. U ostvarivanju ovog cilja zemlje Evropske unije ustanovile su i u svoje zdravstvene sisteme implementirale nacionalne zdravstvene račune (NZR), koji pružaju podatke o finansijskim tokovima u zdravstvu na nacionalnom nivou i omogućuju međunarodno poređenje.
Reference
Čolaković, S. (2013) Analiza reforme sistema zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite u Srbiji. Beograd: Univerzitet Singidunum, str. 4-8
Douver, N. (2004) Svetsko siromaštvo. u: Piter Singer, Uvod u etiku, Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 393-407
Gajić-Stevanović, M. (2011) Svrsishodnost i potreba razvoja sistema NZR. Beograd: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut
Gajić-Stevanović, M. (2009) Republic health care bill within the health care system management reform. Kragujevac: School of Medicine, Dissertation
Janković, D. (2011) Zdravstveno osiguranje kao faktor troškova zdravstvene zaštite. Škola biznisa, 4: 70
OECD (2008) Health Data 2008: How Does Spain Compare. Paris
OECD (2000) A system of health accounts: version 1.0. Paris
PHR plus Resource Center (2003) Understanding National Health Accounts: The Methodology and Implementation Process. Bethesda: Primer for Policymakers, p. 5
Totić, I. (2012) Neka pitanja u vezi sa finansiranjem zdravstvene zaštite u zemljama-članicama Evropske unije. Medicinski glasnik Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma Zlatibor, vol. 17, br. 43, str. 54-83
Vukmanović, Č.L. (1994) Menadžment u zdravstvu - politika i strategija zdravstvenog razvoja - menadžment zdravstvenih programa i zdravstvenog sistema - osnovni principi. Beograd: ECPD, Evropski centar za mir i razvoj
World Health Organisation Statistical Information System, Core Health Indicators
World Health Organisation (2010) Italy