Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 4 od 49  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 12, br. 3, str. 71-87
Institucionalni i regulatorni aspekti primene finansijskih instrumenata za upravljanje rizikom u Republici Srbiji
aAkademija poslovnih strukovnih studija Beograd, Beograd
bAdvokatska kancelarija Zoran R. Jakovljević, Beograd

e-adresafilip.dimitrov@gmail.com, mile.samardzic@bpa.edu.rs, adv.zjakovljevic@gmail.com
Sažetak
Predmet rada je analiza institucionalnih i pravnih mogućnosti za primenu nove grupe finansijskih instrumenata za upravljanje rizikom koji treba da omoguće brži ekonomski razvoj Republike Srbije. Razvijenost ekonomije neke države se, pored ostalog, meri i razvijenošću finansijskog tržišta, koje se sastoji od više segmenata. Jedan od njih je i trgovina derivatnim hartijama od vrednosti. Američki autori ističu da ekonomije zemalja u razvoju sa razvijenijim finansijskim tržištem pokazuju bolje rezultate i stabilniji ekonomski rast u odnosu na one koje nisu ili koje su zapostavile razvoj finansijskog tržišta i instrumenata. Investitori su zainteresovani za obezbeđenje svojih ulaganja, odnosno za mogućnosti smanjivanja ili eliminisanja finansijskih i poslovnih rizika. Razvoj i primena egzotičnih opcija kao savremenih finansijskih instrumenata za upravljanje rizicima je važan uslov za privlačenje stranih investitora, kao i za povećanje domaćih investicija, jer nudi mogućnost smanjivanja ili eliminisanja rizika koji odvraćaju investitore. U Republici Srbiji postoji regulatorni i institucionalni okvir za trgovinu svim vrstama finansijskih derivata, pa samim tim i egzotičnim opcijama. Imajući u vidu da finansijsko tržište u Republici Srbiji postaje deo globalnog finansijskog tržišta, egzotične opcije su jedan od instrumenata za uključivanje naše privrede u svetske privredne tokove. Međutim, domaćem finansijskom tržištu nedostaje trgovina derivatima koja bi dala dodatni impuls njegovom razvoju i trgovini.
Reference
*** (2018) Odluka o obavljanju poslova s finansijskim derivatima. Službeni glasnik RS, br. 76/2018
*** (2011/2016) Zakon o tržištu kapitala. Službeni glasnik RS, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016
*** (2011/2012) Odluka o uslovima i načinu obavljanja svop transakcija deviza između Narodne banke Srbije i banaka. Službeni glasnik RS, br. 11/2011 i 18/2012
*** (2011-2018) Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta. Službeni glasnik RS, br. 10/2011, 109/2012, 55/2014, 51/2015, 17/2016, 91/2016, 82/2017 i 37/2018
*** (2011) Uputstvo za obavljanje aukcijske spot/svop kupovine/prodaje devize između Narodne banke Srbije i banaka. Službeni glasnik RS, br. 11/2011, 18/2012
*** (2010-2018) Zakon o Narodnoj banci Srbije. Službeni glasnik RS, br. 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 -odluka US i 44/2018
*** (1978-2003) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89; Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003 - Ustavna povelja
*** (2005/2015) Zakon o bankama. Službeni glasnik RS, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015
*** (2011-2018) Zakon o deviznom poslovanju. Službeni glasnik RS, br. 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018
Beogradska Berza (2019) https://www.belex.rs/trzista_i_hartije/ trzista_hartije
Briys, E., Bellalah, M., Mai, H.M., de Varenne, F. (1998) Options, futures and exotic derivatives: Theory, application and practice. John Wiley & Sons, 1-27
Broadie, M., Glasserman, P., Kou, S.G. (1999) Connecting discrete and continuous path-dependent options. Finance and Stochastics, 3(1): 55-82
Carmona, R., Durrleman, V. (2003) Pricing and Hedging Spread Options. SIAM Review, 45(4): 627-685
Carr, P., Chou, A. (2002) Hedging complex barrier options. Courant Institute, working paper
Clewlow, L., Strickland, C. (1997) Exotic options: The state of the art. International Thomson Business Press
Dimitrov, F., Mirjanić, B. (2015) Upravljanje poslovnim rizicima kao generator privrednog razvoja. u: SPIN'15-X, Skup privrednika i naučnika SPIN'15, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Zbornik radova, 566-573
Dimitrov, F., Mirjanić, B., Samardžić, M. (2014) Mogućnosti primene novih finansijskih instrumenta za upravljanje rizikom u funkciji unapređenja srpske privrede. VESNIK -časopis za teoriju i praksu društveno-humanističkih nauka, 2(2), 22-38
Esser, A. (2004) Pricing in (in)complete markets: Structural analysis and applications. Springer, 55-100
Hull, C.J. (2015) Options, futures and other derivatives. Parsons, 9th ed
Kat, M.H. (2001) Structured equity derivatives: The definitive guide to exotic options and structured notes. John Wiley & Sons
Kolb, W.R. (2003) Futures, options and swaps. Wiley-Blackwell, 309-670
Lou, L. (2001) Various types of double-barrier options. Journal of Computational Finance, 4(3): 125-138
Nelken, I. (1996) The handbook of exotic options: Instruments, analysis, and applications. Irwin Library of Investment and Finance
Nelken, I. (1999) Pricing, hedging, and trading exotic optionsunderstand the intricacies of exotic options and how to use them to maximum advantage. Irwin Library of Investment and Finance, 1-31
Options Institute Chicago Board Options Exchange -CBOE (1999) Options: Essential concepts and trading strategies. McGraw-Hill, 3nd ed
Peskir, G. (2005) The Russian option: Finite horizon. Finance and Stochastics, 9(2): 251-267
Peter, J.M., Primbs, J. (2005) Dynamic hedging of vanilla and exotic options with transaction costs, working paper. Stanford University
Rubinstein, M. (1991) One for another. Risk Magazine, 4(7), 30-32
Rubinstein, M. (1991) Somewhere over the rainbow. Risk Magazine, 4(10), 63-66
Rubinstein, M. (1992) Double trouble. Risk Magazine, 5(1), 73
Rubinstein, M. (1991) Pay now, choose later. Risk Magazine, 4(2), 13
Schweizer, M. (2002) On Bermudan Options. u: Advances in Finance & Stochastics - Essays in Honour of Dieter Sondermann, Springer, 257-269
Taleb, N. (1996) Dynamic hedging: Managing vanilla and exotic options. John Wiley & Sons
Wilmott, P. (2002) Cliquet options and volatility models. Wilmott Magazine, 2002(1): 78-82
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/etp1903071D
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomski pogledi (2014)
Doprinos Rusije razvoju grinfild bankarstva u Republici Srbiji
Božović Jelena, i dr.

Bankarstvo (2016)
Uticaj stranih investitora na srpsko tržište akcija
Rakočević Rade