Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 17  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 3, br. 1, str. 114-125
Vrednovanje rizika u finansijskom menadžmentu
aUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
bVisoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac
cUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresadirektorups@univerzitetps.com
Sažetak
Ekonomije sa dominantnim privatnim vlasništvom i razvijenim tržišnim institucijama grade svoj prosperitet na ciljnoj funkciji preduzeća u oblik u maksimizacije profita. Finansijski položaj preduzeća predstavlja najznačajniji pokazatelj finansijskog zdravlja koji govori o mogućnostima kojima raspolaže preduzeće u datom momentu posmatranja. Stvaranje vrednosti preduzeća podrazumeva istovremeno stvar anje konkurentske prednosti i vrednovanje ekonomskih efekata.
Reference
Brigham, E., Gapenski, L. (1994) Financial managemement. Orlando: Dryden Press
Gay, S. (2005) Budgetary control enviroment. John Wiley & Sons, 2nd Edition
Gray, S., Salter, S., Randebaugh, L. (2001) Global accounting and control. University of New South Wales
Grupa, autora (2001) Ekonomski rečnik. Beograd: Ekonomski fakultet
Majstorović, A., Milojević, I. (2008) Računovodstvo. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Majstorović, A., Milojević, I. (2007) Analiza finansijskog kapaciteta u funkciji realizacije javnih nabavki privrednog subjekta. Računovodstvo, br. 3-4
Meigs, R., Meigs, W. (1999) Računovodstvo temelj poslovnog odlučivanja. Zagreb: Mate
o'regan P. (2001) Financial information analysis. Univesity of Limerick
Peterson, P. (1994) Financial Management and Analysis. McGraw Hill
Tintor, J. (2001) Analiza poslovanja preduzeća. Osijek: Ekonomksi fakultet
van Horne, J., Wachowicz, J. (2007) Fundamentals of financing management. Beograd: Data status
Vučićević, R. (2003) Teorija verovatnoće sa osnovama teorije masovnog opsluživanja. Beograd: Vojna akademija
Weis, B. (2003) Modern management in the budgetary system. Grace and White, Inc
White, G., Sondhi, A., Fried, H. (2003) The analysis and use of financial statements. Grace and White, Inc, 3rd Edition
Wilkinson, J. (1999) Accounting information systems. Arizona State University, 4th Edition
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1701114K
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2016)
Pravni aspekt finansijske analize u agrobiznisu u Srbiji
Majstorović Aleksandar, i dr.

Ekon: teor praks (2013)
Prostorno iskazivanje rizika u poslovanju
Milojević Ivan, i dr.

Vojno delo (2018)
Novčani tokovi privrednog subjekta kao predmet revizije
Milojević Ivan M., i dr.

prikaži sve [19]