Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 17  
Back povratak na rezultate
2013, br. 4, str. 75-85
Analiza finansijskog položaja i zarađivačke sposobnosti preduzeća "Trepča AD Zvečan - u restruktuiranju"
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

e-adresasrecko.milacic@pr.ac.rs, milos.pavlovic@pr.ac.rs
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Ključne reči: finansijska analiza; finansijski položaj; zarađivačka sposobnost; Trepča - u restruktuiranju
Sažetak
Autori se u radu bave analizom finansijskog položaja i zarađivačke sposobnosti preduzeća preduzeća Trepča-u restruktuiranju. Analiziraće se bilans stanja i bilans uspeha preduzeća za period od 2009. do 2012. godine. Cilj rada jeste da se oceni finansijski položaj i zarađivačka sposobnost analizom pojedinih aspekata navedenih izveštaja i da se na taj način ukaže na trenutnu situaciju u preduzeću.
Reference
Krstić, J. (2006) Finansijska analiza u fuknciji upravljanja društvom. u: Revizija, Zbornik radova sa drugog simpozijuma, Zlatibor
Ranković, J.M. (1997) Repetitorijum o finansijskom položaju i kreditnoj sposobnosti preduzeća. Beograd: Proinkom
Subašić, B. (2013) Privatizacija Trepče - Srbija ulagala, a Priština prodaje. Beograd: Kompanija Novosti, Večernje novosti, 20. april 2013
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoPog1304075M
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2020.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2001)
Kreditni bonitet preduzeća
Malešević Đoko

Anali Ekon fak Subotica (2002)
bilansni indikatori u poslovnom odlučivanju
Romić Lidija

Strategijski menadžment (2002)
Ispitivanje boniteta banaka
Romić Lidija