Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 7 od 104  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 65, br. 1, str. 413-426
Finansiranje kao ključni element strategije održivog razvoja ruralnog turizma u Republici Srbiji
aDnevnik-Poljoprivrednik AD, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Srbija

e-adresagordana.radovic09@gmail.com, tinicaus@yahoo.com, demirovic.dunja2@gmail.com
Projekat:
The paper is a result of the project 'Effects of rural tourism development in Vojvodina'no.142-451-3683/2017-01/02 supported by the Provincial Secreteriat for the HigherEducation and Scientific-Research Activity

Sažetak
Jedan od značajnih faktora koji utiče na neadekvatan razvoj ruralnog turizma, u većini ruralnih oblasti u Srbiji, je nepostojanje definisanih strateških pravaca razvoja, neadekvatan uticaj državne administracije, a posebno nedostatak investicija, na nacionalnom i lokalnom nivou, za razvoj ruralne infrastrukture. Cilj rada je da se istakne potreba donošenja Strategije održivog razvoja ruralnog turizma u Republici Srbiji,u aktuelnom tranzicionom periodu. Strategija bi trebalo da ima jasno definisane razvojne prioritete i modalitete finansiranja svih segmenata ruralne turističke ponude. Definisanje inovativnih i dodatnih izvora finansiranja je neophodno jer su postojeći izvori ograničeni i nedovoljni.
Reference
*** (2009) Marketing strategija turizma Vojvodine. Novi Sad, Srbija: Sekretarijat za privredu
*** (2012) Popis poljoprivrede. Beograd, Srbija: Republički zavod za statistiku, Sveska II
*** (2011) Program razvoja održivog ruralnog turizma u Republici Srbiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85
*** (2014) Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. Službeni glasnik RS, br. 85
*** (2016) Strategija razvoja turizma Republike Srbije za period 2016-2025. Beograd, Srbija: Vlada Republike Srbije, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, http://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf
*** (2013) Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 10
*** (2011) Master plan održivog razvoja ruralnog turizma u Republici Srbiji. u: Zajednički program UN Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja, Beograd, Srbija
*** (2009) Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 41
Andrić, J., Vasiljević, Z., Sredojević, Z.J. (2005) Investicije osnove planiranja i analize. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Ateljevic, J. (2007) Small tourism firms and management practices in New Zealand: The Centre Stage Macro Region. Tourism Management, 28(1): 307-316
Bogdanov, N., Babović, M. (2014) Radna snaga i aktivnosti poljoprivrednih gazdinstava. Beograd: Republički zavod za statistiku
Bogdanov, N. (2007) Mala ruralna domaćinstva u Srbiji i ruralna nepoljoprivredna konomija. Beograd: UNDP
Erić, D., Beraha, I., Đuričin, S., Kecman, N., Jakšić, B. (2012) Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Jing, X. (2006) Rural tourism and sustainable community development. u: International Forum on Rural Tourism, China, 4.-6- September 2006.: Final Report, World Tourism Organization
Marković, S., Ostojić, M. (2012) Četiri decenije seoskog turizma u Moravičkom kraju. u: Prva konferencija o ruralnom turizmu i održivom razvoju, Kragujevac, Srbija, Zbornik radova, str. 28-40
Mitchell, M., Hall, D. (2005) Rural tourism as sustainable business: Key themes and issues. u: Hall D., Kirkpatrick I., Mitchell M. [ur.] Rural Tourism and Sustainable Business, Clevedon – Buffalo - Toronto: Channel View Publications, pp. 3-14
Niskanen, A., Slee, B., Ollonqvist, P., Pettenella, D., Bouriaud, L., Rametsteiner, E. (2007) Entrepreneurship in the forest sector in Europe. University of Joensuu, Faculty of Forestry, Silva Carelica
Perić, J., Dragičević, D. (2006) Partnerstvo javnog i privatnog sektora. Rijeka: Fintrade & tours d. o. o
Radović, G. (2013) Problemi razvoja ruralnog turizma u Republici Srbiji. Agroekonomika, Vol. 59-60, pp. 114-123
Radović, G. (2014) Finansiranje poljoprivrede u Republici Srbiji. Beograd: Zadužbina Andrejević
Radović, G. (2016) Sources of finance for rural tourism in the Republic of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 3, str. 1053-1065
Republički zavod za statistiku (2013) Popis poljoprivrede 2012 - poljoprivreda u Republici Srbiji. Beograd, Srbija, Sveska 1 i 2
Roberts, L., Hall, D. (2003) Rural tourism and recreation: principles to Practise. Oxon, UK: CABI Publishing
Sharpley, R. (2002) Rural tourism and the challenge of tourism diversification: The case of Cyprus. Tourism Management, 23(3): 233-244
Stojković, M.H. (2006) Statistika - Deskriptivna i statička analiza. Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet
Svržnjak, K., Kantar, S., Jerčinović, S., Kamenjak, D. (2014) Ruralni turizam - uvod u destinacijski menadžment. Križevci: Visoko gospodarsko učilište
Šoškić, D. (2017) Monetary and financial prerequisits of higher growth rates in Serbia. Ekonomika preduzeća, vol. 65, br. 1-2, str. 103-112
Todorović, M., Štetić, S. (2009) Ruralni turizam. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet
Vos, E., Yeh, A.J., Carter, S., Tagg, S. (2007) The happy story of small business financing. Journal of Banking & Finance, 31(9): 2648-2672
Vujić, S. (2007) Uloga i perspektive mikokreditnih organizacija u razvoju seoskog turizma. Acta turistica, Vol. 19, No. 2, pp. 101-228
Vujović, S., Vukosavljević, D., Bjeljac, Ž. (2014) Financing tourist activity. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, vol. 64, br. 2, str. 207-214
Yescombe, E.R. (2010) Javno-privatna partnerstva - načela politike i financiranje. Zagreb: Mate
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1801413R
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka