Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 103  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 47, br. 3, str. 95-109
Kako unaprediti finansiranje saobraćajne infrastrukture u regionu formiranje jedinstvenog južnoevropskog fonda - celishodno rešenje
nema
Ključne reči: saobraćajna infrastruktura; finansiranje; kašnjenje i neefikasnost investicija; logistika; regionalna kooperacija; Fond - novi regionalni finansijski mehanizam
Sažetak
Za kašnjenja i neefikasnost u izgrađivanju regionalnih saobraćajnih kapaciteta, uglavnom se navode dva razloga. Nedostatak sredstava, a zatim nedostatak adekvatnog nivoa organizovanosti učesnika u procesu izgradnje i finansiranja. To sve poskupljuje investiciju. Uz to, skupi su i penali zbog neblagovremenog povlačenja već odobrenih kreditnih sredstava, a i povećani troškovi gradnje saobraćajnica zbog pojedinačnih napora svake zemlje da sama rešava pitanja obezbeđivanja sredstava za finansiranje izgradnje saobraćajne infrastrukture na svojoj teritoriji. Očigledno, vreme je da se razmotre nove, inovirane, napredne i organizovane zajedničke akcije. Naime, prva i ključna aktivnost bi mogla biti konstituisanje novog finansijskog mehanizma (Fonda), koji bi na principima logističke platforme javno-privatnog partnerstva, objedinio sve lokalne i međunarodne resurse potencijalno raspoložive i usmerene za finansiranje saobraćajne infrastrukture. Ovaj mehanizam bi svojom poslovnom strategijom objedinjavao sredstva i resurse regionalnog i međunarodnog finansijskog potencijala koji su namenjeni izgradnji saobraćajnica, i na taj način moćno ojačao odgovornost za povećanje efikasnosti investicija i održivi razvoj u regionu kao celini.
Reference
Abruzzese, L., ur. (2017) Evaluating the environment for public-private partnerships in Eastern Europe. London: Intelligence Unit
Anastasakis, O. (2008) Balkan Regional Cooperation: The Limits of a Regionalism Imposed from Outside. u: Petritsch, Wolfgang; Solioz, Christophe [ur.] Regional Cooperation in South East Europe and Beyond, Nomos Verlag, str. 33-45
Arundale, K. (2007) Raising Venture Capital Finance in Europe. London: Kogan
Blair, I., ur. (2009) Local economic development. California: Sage Publications
Busek, E., ur. (2010) From stabilisation to integration. u: Pact for SEE, Wien
Fiskalni savet Republike Srbije (2015) Javne investicije i privredni rast u Srbiji. Beograd
Foley, B.J., Foley, B.J. (1991) Capital Markets: Some Critical Questions. u: Capital Markets, London: Springer Nature, str. 213-229
Grejem, B. (2010) Inteligentni investitor. Beograd: Masmedia-s
Horvat, B. (2007) Dinamičan ekonomski razvoj. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj
Ichimura, Sh. (2016) Japan i Azija - privredni razvoj i izgradnja nacija. Beograd: ECPD
Ichimura, S. (2002) Politička ekonomija japanskog i azijskog razvoja. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija
Komšić, J. (2007) Principi evropskog regionalizma / The principles of European regionalism. Novi Sad
Metrick, A. (2008) Venture capital and finance of innovation. New York: John Wiley & Sons
Minić, J. (2009) Regionalna saradnja za razvoj i evropske integracije. Beograd: EP u Srbiji
Mishkin, F., ur. (2007) Financial markets and institutions. Boston-P.A: Wesley
Ognjanović, V. (2008) Međunarodno bankarstvo. Novi Beograd: Editor
Peretti, M. (2007) Evropska integracija Zapadnog Balkana i razvoj saobraćaja. Dubrovnik: ECPD
Ritter, L., ur. (2009) Principi novca, bankarstva i finansijskih tržišta. Beograd: UBS-Pearson
Sredojević, S. (2010) Javno-privatno partnerstvo. Beograd: Arhipelag
Sredojević, S. (2013) Javno-privatno partnerstvo u Jugoistočnoj Evropi - sistemski ili ad hoc pristup. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, novembar
Sredojević, S. (2017) Analysis of the public-private partnership market in the Western Balkan region: Lessons learned and perspectives. u: Međunarodna konferencija o politikama razvoja, Beograd, jun
Tadić, S., Zečević, S. (2017) Modeliranje koncepcija city logistike. Beograd: Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
Vešović, V.B. (2008) Menadžment u saobraćaju. Beograd: Saobraćajni fakultet
World Economic Forum (2014-2015) The global competitiveness report
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1803094O
objavljen u SCIndeksu: 29.11.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka