Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 10 od 104  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 2, str. 48-57
Javni dug sa aspekta finansiranja Vojske Srbije
Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija

e-adresamilos.radosavljevic@gmail.com
Sažetak
Uslovi savremene ekonomije u kojoj se države suočavaju sa rastućom potrošnjom posledica je velikog broja pogrešnih organizacionih mera ili političkih odluka. Jačanje državne intervencije uslovljava deficitno finansiranje što doprinosi dvostruko bržem rastu javnog duga od ukupnog rasta novčane mase i investicija. Ssitem odbrane, kao deo javnog sektora se karakteriše složenošću posla sa kojom se u svakodnevnom poslovanju susreću rukovodioci pokušava da pronađe najbolja rešenja problema finansiranja organizacije. Pribavljanje sredstava za finansiranje je ključno za funkcionisanje i održivost sistema i otuda potreba da se u ovom radu prikažu osobine zaduživanja kao jednog od načina.
Reference
Ćirović, M. (2006) Bankarstvo. Beograd
Đukić, Đ. (2012) Bankarstvo i kriza. Beograd
Erić, D., Đukić, M. (2012) Finansijska tržišta u uslovima krize. Beograd
Fabozzi, F.J., Drake, P.P. (2009) Finance. Hoboken, NJ, USA: Wiley
Ivanišević, M. (2011) Poslovne finansije. Beograd
Jovićević, P., Milojević, I. (2007) Metodološki aspekt formiranja cena sredstava naoružanja i vojne opreme u sistemu odbrane
Milojević, I. (2017) Fiskalna konsolidacija računovodstvenog sistema budžeta. Beograd
Mirjanić, B. (2013) Finansijska tržišta. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1802048R
objavljen u SCIndeksu: 24.09.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka