Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:38
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 7 od 152  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 73, br. 1, str. 61-71
Fizičko vaspitanje u Republici Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresasnezana.radisavljevic@fsfv.bg.ac.rs
Sažetak
Fizičko vaspitanje, kao integralni deo obaveznog obrazovanja, ima značajnu ulogu u promovisanju i unapređivanju fizičke aktivnosti dece i mladih. U odnosu na promene u određenim segmentima fizičkog vaspitanja, u periodu od pune državne nezavisnosti Republike Srbije, analizom su obuhvaćeni: zakonski okvir i usvojena dokumenta, plan i program, uslovi za nastavu fizičkog vaspitanja, obrazovni standardi, nastavnički kadar, oslobađanje učenika od nastave fizičkog vaspitanja i istraživanja u fizičkom vaspitanju. Značaj fizičkog vaspitanja, koji je prepoznat u zakonskom okviru, preporukama u donetim uredbama i merama, nije pretočen u praksu. U tom kontekstu, povećanje broja časova i ujednačavanje uslova za nastavu fizičkog vaspitanja na nivou čitave države trebalo bi postaviti kao prioritet. Pomeranje težišta sa nastavnih sadržaja na proces učenja i njegove rezultate, uvođenje obaveznog praćenja, vrednovanja i evidentiranja fizičkih sposobnosti učenika i oslobađanje učenika samo od praktičnog dela nastave, uz obavezu da prisustvuju časovima, su značajne novine u okviru predmeta sa novim nazivom (Fizičko i zdravstveno vaspitanje). Neophodna je provera dostignutosti obrazovnih standarda, odnosno u kojoj meri su učenici stekli znanja i veštine i razvili motoričke sposobnosti na kraju obaveznog obrazovanja. Obavezno stručno usavršavanje nastavnika fizičkog vaspitanja u cilju sticanja novih i usavršavanja postojećih kompetencija važno je za unapređenje obrazovno-vaspitnog rada. Rezultati istraživanja ukazuju na neophodnost kontinuiranog praćenja prevalence gojaznosti, nivoa fizičke aktivnosti i motoričkih sposobnosti učenika na nacionalnom nivou, kao i promociju zdrave ishrane i podsticanje dece na fizičku aktivnost.
Reference
*** (2004) Program fizičkog vaspitanja za osnovnu školu / Physical education program for elementary school. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, In Serbian, br. 10/2014
*** (2017) Program fizičkog i zdravstvenog vaspitanja za peti razred osnovne škole / [Physical and health education program for fifth grade of elementary school. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, In Serbian, br. 6/2017
*** (2011) Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja / Rule book on competence standards for the profession of teachers and their professional development. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, In Serbian, br. 5/2011
*** (2013) Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika / Rule book on continuous professional development and acquisition of the title of teachers, educators and professional associates. Službeni glasnik RS - prosvetni glasnik, In Serbian, br. 85/13
*** (2015) Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika / Rulebook on continuous professional development of teachers, educators and professional associates. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, In Serbian, br. 86/2015
*** (2017) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja / Rule book on amendments to the Curriculum Ordinance for the second. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, In Serbian, br. 6/2017
*** Vodič za fizičku aktivnost i ishranu mladih / a Guide to Physical Activity and Nutrition of Young People. In Serbian. Dostupno na: http://www. chess.edu.rs/wp-content/uploads/2016/03/vodic_ fizicka_aktivnost_ishrana_mladih-za-sajt.pdf
*** (2017) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja / Law on the basics of the education system. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, In Serbian, 88/2017
*** (2013/2017) Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju / Law on Primary Education. Službeni glasnik RS i Prosvetni glasnik, 55/2013 i 101/2017
*** (2013) Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju / Law on Primary Education. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, In Serbian, br. 55/2013
*** (2013) Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju / Law on Secondary Education. Službeni glasnik RS i Prosvetni glasnik, In Serbian, br. 55/2013
*** (2009) Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja za nastavni predmet fizičko vaspitanje / Educational standards for the end of compulsory education for teaching subject physical education. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, In Serbian, br. 72/2009
*** (1990) Pravilnik o normativima školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava za osnovnu školu / Rule book on the norms of school premises, equipment and teaching materials for elementary school. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, In Serbian, br. 4/1990
*** (1986) Program fizičkog i zdravstvenog vaspitanja za osnovnu školu / Physical and health education program for elementary school. Fizička kultura, In Serbian, br. 2
*** (1990) Program fizičkog i zdravstvenog vaspitanja za osnovnu školu / Physical and health education program for elementary school. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, In Serbian, br. 4/1990
Cardon, G., de Bourdeaudhuij, I., de Clercq, D. (2002) Knowledge and perceptions about back education among elementary school students, teachers, and parents in Belgium. Journal of School Health, 72(3): 100-106
Cardon, G., Bourdeaudhuij, I., Clercq, D. (2002) Knowledge and Perceptions About Back Education Among Elementary School Students, Teachers, and Parents in Belgium. Journal of School Health, 72(3): 100-106
de Onis, M., Blossner, M., Borghi, E. (2010) Global prevalence and trends of overweight and obesity among preschool children. American Journal of Clinical Nutrition, 92(5): 1257-1264
Djordjic, V., Radisavljevic, S., Milanovic, I., Bozic, P., Grbic, M., Jorga, J., Ostojic, S.M. (2016) WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative in Serbia: A prevalence of overweight and obesity among 6-9-year-old school children. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 29(9)
European Commission, EACEA, Eurydice (2013) Physical Education and Sport at School in Europe Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union
Hardman, K. (2009) Odabrana pitanja, izazovi i odluke u fizičkom vaspitanju / Selected questions. challenges and decisions in physical education. u: Bokan B. [ur.] Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Teorijski, metodološki i metodički aspekti fizičkog vaspitanja, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 11-20
Janssen, I., Katzmarzyk, P.T., Boyce, W.F., Vereecken, C., Mulvihill, C., Roberts, C., Currie, C., Pickett, W. (2005) Comparison of overweight and obesity prevalence in school-aged youth from 34 countries and their relationships with physical activity and dietary patterns. Obesity reviews, 6(2): 123-32
Lobstein, T., Frelut, M.L. (2003) Prevalence of overweight among children in Europe. Obesity reviews, 4(4): 195-200
McBride, N., Midford, R. (1999) Encouraging Schools to Promote Health: Impact of the Western Australian School Health Project (1992 - 1995). Journal of School Health, 69(6): 220-226
Mićić, B. (2013) Oslobađanje učenika od nastave fizičkog vaspitanja / Release of pupils from teaching physical education. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, In Serbian,Diplomski rad
Milanović, I., Radisavljević-Janić, S., Višnjić, D. (2014) Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja u kontekstu društvenih i istorijskih promena u Srbiji / the aim and the objectives of physical education in the context of social and historical changes in Serbia. u: Pantelić S. [ur.] Zbornik radova / Conference proceedings, Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, In Serbian,str. 87-98
Ministarstvo prosvete (1993) Stručno uputstvo o postupku za oslobađanje učenika osnovne i srednje škole od nastave fizičkog vaspitanja / Expert instruction on the procedure for the release of primary and secondary school pupils from the teaching of physical education. Beograd, Republika Srbija, In Serbian
Nacionalni prosvetni savet (2013) Predlog mera za unapređenje nastave fizičkog vaspitanja / Proposal for measures to improve the teaching of physical education. In Serbian, Dostuno na (https://www.cipcentar.org
Nikolić, S. (2003-2004) Struktura objekata za fizičko vaspitanje u školama na teritoriji Beograda. Fizička kultura, vol. 57-58, br. 1-4, str. 90-94
Pašić, M., Milanović, I., Janić, S.R., Jurak, G., Sorić, M., Mirkov, D.M. (2014) Physical activity levels and energy expenditure in urban Serbian adolescents: A preliminary study. Nutricion hospitalaria, 5(30): 1044-1053
Radisavljević-Janić, S., Milanović, I., Živković, M., Mirkov, D. (2013) Prevalence of overweight and obesity among Belgrade youth: A study in a representative sample of-year children and adolescents. Anthropological Notebooks, 19 (3): 71-80: 9-14
Radisavljević-Janić, S., Milanović, I., Lazarević, D. (2012) Fizička aktivnost adolescenata - uzrasne i polne razlike. Nastava i vaspitanje, vol. 61, br. 1, str. 183-194
Radisavljević-Janić, S., Milanović, I., Mirkov, D. (2013) Fizička aktivnost i motoričke sposobnosti adolescenata sa normalnom i prekomernom telesnom težinom / Physical activity and motor abilities of adolescents with normal and overweight. u: Tematski zbornik radova - Međunarodna naučna konferencija 'Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih', Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet sprta i fizičkog vaspitanja, In Serbian, str 630-638
Shephard, R.J., Trudeau, F. (2000) The Legacy of Physical Education: Influences on Adult Lifestyle. Pediatric Exercise Science, 12(1): 34-50
Šunkić, J. (2016) Mišljenje nastavnika o izostajanju i oslobađanju učenika od nastave fizičkog vaspitanja / the teacher's opinion on the absence and release of students from the teaching of physical education. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, In Serbian, Diplomski rad
Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (2008) Izveštaj: Istraživanje stanja u obrazovtvaspitnim ustanovama u Srbiji u vezi sa školskim sportom / Report: Survey of the situation in educational institutions in Serbia regarding school sport. Beograd, In Serbian
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/fizkul1901061R
objavljen u SCIndeksu: 23.07.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0