Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 10 od 22  
Back povratak na rezultate
Položaj i uloga nastavnika fizičkog vaspitanja kao stvaraoca u vaspitnom i obrazovnom procesu deteta
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Sažetak
Ovaj teorijski tekst bi trebalo da predstavlja istraživanje kojim bi se došlo do odgovora na postavljena istraživačka pitanja i to je učinjeno u potpunosti teorijskim pristupom. U poglavlju Metodološki aspekti akcenat treba staviti na tekst o istraživačkim paradigmama i perspektivama, jer taj deo suštinski objašnjava način pisanja jednog ovakvog istraživanja. Sledi poglavlje u kojem se teorijski razmatra problem ovog istraživanja. Tu se nailazi na pokušaj objašnjenja pojma stvaralaštvo, zatim kompleksnost uloge nastavnika i nastavnika fizičkog vaspitanja, a zatim i najbitniji deo gde se objašnjava stvaralačka uloga nastavnika i tu se pominju i oblasti u kojima nastavnik fizičkog vaspitanja ima najveću mogućnost da stvara. Na kraju rada čitaoca očekuje poglavlje Zaključci u kome su dati ključni iskazi iz čitavog teksta koji su važni za razumevanje postavljenog istraživačkog problema i istraživačkih pitanja.
Reference
Dostojevski, F.M. (1981) Braća Karamazovi. Beograd: Izdavačka radna organizacija 'Rad'
Grgin, T. (1996) Edukacijska psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap
Hartman, N. (1979) Estetika. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Havelka, N.N. (2000) Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ilić, M. (1979) Teorija i filozofija stvaralaštva. Niš: Gradina
Koprivica, V.J. (2002) Osnove sportskog treninga. Beograd: Multigraf
Koprivica, V.J., Jelušić, V. (1991) Neki aspekti stvaralaštva trenera. Godišnjak Fakulteta za fizičku kulturu, Beograd, br. 2, str. 34
Malacko, J. (1991) Interaktivni upravljački sistem 'trener - sportista' u funkciji stvaralačkog procesa u sportu. Godišnjak Fakulteta za fizičku kulturu, Beograd, br. 2
Matić, M., Bokan, B. (2005) Opšta teorija fizičke kulture. Beograd: FSFV
Ristić, Ž. (2011) Kvantitativna, kvalitativna i mešovita istraživanja Metodološki aspekti. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu
Ristić, Ž. (2006) O istraživanju, metodu i znanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Štakić, Đ. (2006) Sociologija fizičke kulture. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Višnjić, D., Jovanović, A.I., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Zdanski, I., Galić, M. (2006) Didaktika fizičkog vaspitanja. Banja Luka: Udruženje građana-nastavnika osnovnih i srednjih škola 'Petar Kočić'
Živanović, N.M. (1990) Prilog epistemologiji fizičke kulture. Niš: Panoptikum