Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 17  
Back povratak na rezultate
2015, br. 46, str. 185-193
Policijski aspekti forenzičkih metoda studije procenta sadržaja vode kod određivanja starosti fresaka
aUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija + Ministarstvo unutrašnjih poslova, UKP-Nacionalni kriminalističko-tehnički Centar, Beograd
bPolicijska akademija, Beograd, Srbija

e-adresavzoric@df.uns.ac.rs
Projekat:
Inoviranje forenzičkih metoda i njihova primena (MPNTR - 34019)

Ključne reči: policija; forenzika; koncentracija vlažnosti; Markovljevi grafovi; freske
Sažetak
Novele o krivičnom postupku (ZKP) Republike Srbije imaju uvodni koncept tužilačke istrage u vezi sa ovim dokazima, posebne dokazne radnje i drugi softver za funkcionisanje krivičnog gonjenja. Značenje novela je da sprovede usklađivanje standarda sa rešenjima savremenog krivičnog zakona u praksi, posebno u vezi sa standardima EU Srbije, koja se prijavljuje za članstvo u Uniji. Sprečavanje najozbiljnijih oblika kriminala je fokus nadležnih organa Srbije i u tom kontekstu je sprečavanje i borba protiv svih oblika falsifikata, kao što je slučaj sa falsifikatima fresaka i umetničkih slika i njihova prodaja na svetskom tržištu. U izloženom radu je predložen metod određivanja starosti fresaka. On se zasniva na korišćenju zatvorenih Markovljevih grafova sa tri ćelije. Merenja sadržaja molekula vode u okolini može se uraditi samo za prostor u kome se nalaze freske. To znači da je sledeći izloženi metod koji se koristi - nedestruktivan.
Reference
*** (2011-2013) RS Official Gazette, No.72/11, 101/11, 121/11, 32/13 and 45/13
*** (2001) Law on ratification of the UN convention against transnational organized crime, the additional protocols. FRY Official Gazette - International Treaties, No. 06/01, (Palermo Convention)
Dodson, C.T.J. Introduction to laplace transforms for engineers. Manchester University - School of Mathematics, www.maths.manchester.ac.uk/kd/ma2m1/laplace.pdf
Donaldson, T. (1974) A Laplaces transform calculus for partial differential operators. Providence: AMS
Howye, M. (2001) Complex analysis. London: Springer
Lipson, H. (1990) The Introduction of Fourier Methods into Crystal-Structure Determination. Notes and Records of the Royal Society, 44(2): 257-264
Meyn, S.P., Tweedie, R.L. (2005) Markov chains and stochastic stability. Springer
Nikač, Ž. (2003) Transnational cooperation between countries in the fight against crime: Interpol and Europol. Belgrade, RS: Institute for textbooks and teaching aids, p. 134-135
Todorović, M. (1993) Forgeries of art goods. Belgrade: MOI RS, Security, 1, p. 589-598
Zorić, V.M. (2014) Forensic Investigation of colored layers. Beograd: Zadužbina Andrejević
Zorić, V.M. (2009) Analysis of mechanical oscillations the colored coating and method of application results of forensic investigations. Serbia: University of Novi Sad, PhD Thesis
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/APT1546185Z
objavljen u SCIndeksu: 25.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka