Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 38  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 7, str. 383-393
Forme i formalnosti kod hartija od vrednosti
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, Srbija
bBeogradska poslovna škola, Beograd
cVisoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac
Sažetak
Jedan ograničeni pregled instituta forme i formalnostima sličnih formi u ugovornom pravu, samo su polazne premise koje nam mogu pomoći da se orijentišemo u problematici forme kod hartija od vrednosti. Naime, ne može biti ikakve sumnje o strogoj formalnosti kod jednostrane izjave volje one strane koja se želi obavezati kao emitent hartija od vrednosti. Ovde ne može biti ikakve zabune kod činjenice što se ovde ne radi o izjavi volje dve strane, kao što je to slučaj kada je u pitanju ugovor i da se na hartiji od vrednosti nalazi kao jedan od bitnih elemenata formalnog samo potpis obavezujuće strane, emitenta.
Reference
*** (2011) Zakon o tržištu kapitala. Sl. Glasnik RS, br. 31
*** (1978) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. List SFRJ, br. 29
Đukić, A. (2017) Krađa identiteta - oblici, karakteristike i rasprostranjenost. Vojno delo, vol. 69, br. 3, str. 99-118
Krstić, S. (2016) Značaj institucije Centralne banke za nacionalnu ekonomiju. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 2, br. 2, str. 18-26
Krstić, S.Lj., Gligić-Savić, A.P., Gligić-Dumonjić, J.P. (2017) Mogućnost upravljanja rizikom portfolija hartija od vrednosti. Vojno delo, vol. 69, br. 6, str. 374-383
Perović, S. (1964) Formalni ugovori u građanskom pravu. Beograd
Radosavljević, M. (2018) Javni dug sa aspekta finansiranja Vojske Srbije. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 2, str. 48-57
Renault, M. (1990) Incidances de la tehnologie su l' exploatation bankarie. Pariz: Banque
Revell, J.R.C. (1982) Le conseguenze dei transferimenti eletronici di fondi. Milano, II risparmio
Richard, H., Bols, H. (2001) Resource -based accounting and output-budgeting as common patterns of public sector financial management reforms. Baden-Baden
Rutzel, H.K. (1989) Automation in the sistem of securities transfers. Frankfurt/M: Frankfurter Wertpapierborse
Salma, J. (2012) Notarijalno obligaciono pravo - načela javno-beležničkog prava, javno-beležnička forma i odgovornost javnih beležnika prema pravu Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 87-100
Stanišić, N., Stefanović, N., Radojević, T. (2016) Determinante cene duga u Republici Srbiji. Teme, vol. 40, br. 2, str. 869-882
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1907383J
objavljen u SCIndeksu: 16.01.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka