Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:56
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 7 od 38  
Back povratak na rezultate
2016, br. 8, str. 153-176
Forma u funkciji sadržaja - specifičnosti prevođenja poezije na primeru Poovog Gavrana
Visoka poslovna škola strukovnih studija. Blace

e-adresamarijaboranijasevic@yahoo.com
Ključne reči: prevod; formalni korespondent; prevodni ekvivalent; značenje; forma; sadržaj
Sažetak
Predmet istraživanja u radu predstavlja književno prevođenje sa posebnim osvrtom na prevođnje poezije. Autorka ukazuje na specifičnosti prevođenja književnih tekstova uopšte stavljajući akcenat na osobenosti prevođenja poezije koje se umnogome razlikuje od prevođenja ostalih književnih žanrova. Komparativna analiza je izvršena na korpusu koji obuhvata originalno delo na engleskom jeziku i pet dostupnih prevoda na srpski jezik. Nakon analize usledili su zaključci u vezi sa prevođenjem poezije i naglašene su razlike između ovog procesa i procesa književnog prevođenja uopšte.
Reference
Ben, G. (1989) Some principles of translation technique of Poe’s poetry (based on several translations of the Raven). u: Književno prevođenje - teorija i istorija, Požarevac: Institut za književnost i umetnost Braničevo, str. 83-88
Bugarski, R. (2005) Jezik i kultura. Beograd: Biblioteka XX vek-Knjižara krug
Catford, J.C. (1978) A linguistic theory of translation: An essay in applieed linguistics. Oxford
Eko, U. (2001) Granice tumačenja. Beograd: Paideia
Hlebec, B. (2009) Opšta načela prevođenja. Beograd: Beogradska knjiga
Ivir, V. (1989) Granice lingvističkoga pristupa teoriji književnog prevođenja. u: Književno prevođenje - teorija i istorija, Požarevac: Institut za književnost i umetnost Braničevo, str. 11-15
Ivir, V. (1978) Teorija i tehnika prevođenja: udžbenik za prvu godinu pozivno usmerenog obrazovanja i vaspitanja srednjeg stupnja prevodilačke struke. Sremski Karlovci: Centar za obrazovanje stručnih radnika u društvenim delatnostima
Jakobson, R. (1986) Šest predavanja o zvuku i značenju. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Janićijević, J. (1999) Književno prevođenje i sistematizacija translatologije. u: Književni prevod i prevodna književnost, Beograd: Idea, str. 5-9
Lešić, Z. (2008) Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik
Mančić, A. (2010) Prevod i kritika. Beograd: Institut za književnost i umetnost
Miletić, M., Miletić, N. (2012) Komunikološki leksikon. Beograd: Megatrend univerzitet
Milosavljević, P. (1997) Teorija književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nida, E., Taber, C.R. (1974) The theory and practice of translation. Leiden: E. J. Brill
Pacić, B. (1991) The Big Ten Major Nineteenth Century American Writers. Niš: Univerzitet u Nišu
Pearse, R.H. (1961) The Continuity of American Poetry. New Jersey: Princeton University Press
Po, E.A. (1979) Filozofija kompozicije u Umetnost tumačenja poezije. Beograd: Nolit, str. 379-389
Poe, E.A. (2006) The Raven = Gavran. Beograd: Rad
Poe, E.A. (1966) The philosophy of composition. u: Bode Carl, Howard Leon, Wright Louis B. [ur.] American Literature, An Anthology with Critical Introductions, vol. 2, New York: Washington Square Press, p. 86-98
Sibinović, M. (1990) Novi original - uvod u prevođenje. Beograd: Naučna knjiga
Sibinović, M. (1983) O prevođenju - priručnik za prevodioce i inokorespondente. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stojnić, M. (1980) O prevođenju književnog teksta. Sarajevo: Svjetlost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1608153B
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka