Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 109  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 6, br. 1, str. 55-69
Sport - priziv na slobodu ili pristanak na ropstvo?
Kalimanos, Greece

e-adresa boban.fani@gmail.com
Ključne reči: čovek; sport; idolatrija; blagodat; greh; sloboda
Sažetak
Savremeni sport nudi čoveku eklektiku industrijskog neopaganizma, prikrivenog iza sjaja olimpizma. Čovek putem sporta, kao i na mnoge druge načine, izlazi iz sebe da bi u sebi obuhvatio i sabrao svet oko sebe. Dobrim, hristocentričnim pokretom preobražavamo svet na dobro, pokazujući se dušom i telom oblagodaćenim saradnicima Bogu na putu našeg spasenja. Iako pomoćno sredstvo, sport nikada nije agnostičan, budući da se i njime, u početku, darovi sadržani u duši i telu upoznaju i usmeravaju ka spasenju od greha, propadljivosti i smrti. U takvom značenju, sport ne može biti izjednačen sa industrijskim sportom u kome je i sam pojam sporta samo maska za greh (profit).
Reference
Aristotel (1988) Nikomahova etika. Zagreb: Globus
Aristotel (1975) Politika. Beograd: BIGZ
Atanasije Veliki, sveti (2003) O očovečenju Boga Logosa. Novi Sad: Beseda
Blankar, P. (2003) Kroz istoriju grada do novog društva. Beograd: Manga Agenda
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Calantzάces, S.E. (2016) E theologίa tes Demioyrgίas sten Pallaiά Diathήce. Thessalonίce: Grάphema
Coύcoyra, D. (2009) To mήnyma toy Eyaggelίoy, metάdose cai prόslepse, ἐcdόseis. Thessalonίce: P. Poyrnarά
Ćelijski Justin, prepodobni (2003) Dogmatika. Beograd-Valjevo: Zadužbina 'Sveti Jovan Zlatousti' Ave Justina Ćelijskog, tom 1
Damaskin Jovan, sveti (2006) Tačno izloženje Pravoslavne vere. Beograd: Jasen
Diogen, L. (1979) Životi i mišljenja istaknutih filozofa. Beograd: BIGZ
Đurić, M. (1976) Istorija helenske etike. Beograd: BIGZ
Eliade, M. (1970) Mit i zbilja. Zagreb
Filipović, A. (2011) Borilačke veštine između Istoka i Zapada. Beograd: Malagma
Gerc, K. Religija kao kulturni sistem. https://www.scribd.com/doc/110811330/1-Gerc-Religija-Kao-Kulturni-Sistem, retrieved 21.04.2018
Horkheimer, M., Adorno, T. (1974) Dijalektika prosvetiteljstva. Sarajevo: Veselin Masleša
Jordović, I. (2011) Stari Grci portret jednog naroda. Beograd: Zavod za udžbenike
Jovan Zlatousti, sveti Slovo protiv zrelišta. https://svetosavlje.org/slovo-protiv-zrelista/, Retreived 10.05.2018
Jovanović, S. (1992) Karate 1 - teorijska polazišta. Novi Sad
Knoblauch, H. (2004) Sociologija Religije. Zagreb: Demetra
Kovač, V. (2007) Kategorija igre u teološkom govoru Huga Rahnera i Ivana Goluba. Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja, 5(2)
Kristensen, jeromonah Damaskin (2018) Evolucionizam i religija budućnosti. https://www.scribd.com/document/373798255/Evolucionizam-i-Religija-Buducnosti, retrieved 19.04.2018
Losev, A.F. (2000) Istoriâ antičnoj èstetiki - Aristotel' i pozdnââ klassika. Moskva: Folio
Loze, E. (1986) Svet Novog Zaveta. Beograd: Pravoslavlje
Malešević, M. (2009) Put olimpijskog plamena - Peking kao čuvar kulta antičke prošlosti evropskih nacija (I). Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 57, br. 1, str. 9-25
Nemesije, episkop Emese (2003) O čovekovoj prirodi. u: Gospode ko je čovek, Beograd: Obraz Svetački
Novak, D. (2009) Kršćanstvo i sport. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 18(1-2): 99-100
Orthodox Library Beseda XXII Blagoslovlâjte gonâŝiâ vy, blagoslovite, a ne klenite (Rome. 12, 14)
Palama Grigorije, sveti (2012) O Ishođenju Duha Svetoga, Druga beseda. u: Dela Svetog Grigorija Palame, Novi Sad: Beseda, 1
Palama Grigorije, sveti (2015) Sto pedeset glava, prirodnih i bogoslovskih, etičkih i praktičnih, i onih koje očišćuju od Varlaamitske prelesti. u: Dela Svetog Grigorija Palame, Novi Sad: Beseda, 8
Rouz, jeromonah Serafim (1989) Pravoslavlje i religija budućnosti. Teološki pogledi, 21(3-4)
Šiljak, V.Lj. (2007) Istorija sporta. Beograd: Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta 'Braća Karić'
Štemberg, G. (2014) Uvod u Talmud i Midraš. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer
Verber, E. (1990) Povest Talmuda. Beograd: BIGZ
Vlahos, mitropolit Jerotej (2003) Pravoslavna duhovnost. Cetinje: Svetigora
Young, D.C. (2004) A Brief History of the Olympic Games. Hoboken, USA: Blackwell Publishing
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2478/spes-2019-0006
primljen: 20.11.2018.
prihvaćen: 17.01.2019.
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2021.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
O podeli vlasti u antičkoj Atini
Gligić Sanja

Gl Adv komore Vojvodine (2017)
Aristotelovo određenje pravde
Veselinović Dragan

Gl Adv komore Vojvodine (2019)
Antički koreni savremenih shvatanja pravde
Kaluđerović Željko

prikaži sve [233]