Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 47  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 46, br. 6, str. 749-770
Fungicidi u zaštiti vinove loze od prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), pepelnice (Erysiphe necator) i sive truleži (Botrytis cinerea) i antirezistentna strategija
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresavukovic@polj.uns.ac.rs
Sažetak
Ekonomski najznačajnije bolesti koje se javljaju na vinovoj lozi su plamenjača (prouzrokovač Plasmopara viticola ((Berk. & Curt.) Berl. & de Toni), pepelnica (prouzrokovač Erysiphe necator (Schw.) Burrill) i siva trulež (prouzrokovač Botrytis cinerea Pers.). Veliki broj fungicida registrovanih kod nas za suzbijanje pomenutih fitopatogenih gljiva je ujedno i pokazatelj njihove rasprostanjenosti i štetnosti. Za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u Republici Srbiji je registrovano 121 preparat na bazi 36 aktivnih supstanci, dok je za suzbijanje prouzrokovača pepelnice registrovano 56 preparata na bazi 25 aktivnih supstanci, a za suzbijanje prouzrokovača sive truleži 14 preparata na bazi 9 aktivnih supstanci. Cilj ovog rada je bio da se za pomenute, ekonomski najznačajnije patogene vinove loze (prouzrokovače plamenjače, pepelnice i sive truleži), prikažu registrovani fungicidi za njihovo suzbijanje, kao i osnovne mere antirezistentne strategije, s obzirom da sva tri patogena, kao i većina fungicida koji se koriste za njihovo suzbijnaje, pripadaju grupama sa visokim rizikom od nastanka rezistentnosti.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka