Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 9 od 21  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 12, br. 3, str. 247-260
Organska poljoprivreda kao društveno odgovorno poslovanje
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd + Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

e-adresamitarb@hotmail.com, aplazinic@msn.com
Sažetak
Već decenijama savremeni svijet je suočen za zahtjevom za globalnom, zajedničkom odgovornošću u cilju razvoja koji bi bio u skladu sa potrebama ljudi i prirode. Svakim danom, poslovna zajednica se nalazi pred izazovom da bude još odgovornija i održivija. Potrebno je konstantno raditi na integraciji ekonomskog, socijalnog i ekološkog aspekta. Društveno odgovorno poslovanje nije dodatni element poslovnih aktivnosti, već njegova suštinska i neodvojiva komponenta, što će se pokazati u radu. Organska poljoprivreda u svijetu se smatra dobrim sredstvom za očuvanje životne sredine i taj koncept je blizak društveno odgovornom poslovanju. Sistem proizvodnje organske hrane mora biti prilagođen brojnim kvalitativnim i kvantitativnim zahtjevima zaštite životne sredine. Organska poljoprivreda može predstavljati opredeljujući faktor razvoja Srbije, ali, ipak, na tom polju je potrebno više ulaganja, pre svega u edukaciju i razvoj postojećih kapaciteta. Teorija igara sa svojim modelima i zaključcima koji iz njih proizlaze, trebalo bi da da potporu ovoj temi u poslovnim krugovima i u akademskom istraživanju. U ovom radu teorija igara i njeni modeli pokazuju da se ulaganje u organsku proizvodnju kao društveno odgovorno poslovanje isplati. Udruživanjem proizvođača i prerađivača u grupu, ostvaruju se dodatne ekonomske koristi i to ne samo za samu grupu, već i za društvo u kome grupa posluje. Sam rad se bazira na modelima Ajera i Mitendorfa (Arya and Mittendorf, 2006) i Geringa (Goering, 2012), te predstavlja njihovu kombinaciju a time i proširenu verziju.
Reference
Arya, A., Mittendorf, B. (2006) Enhancing Vertical Efficiency Through Horizontal Licensing. Journal of Regulatory Economics, 29(3): 333-342
Božić, M., Plazinić, A. (2015) Društveno odgovorno poslovanje u funkciji poboljšanja poslovnog ambijenta i uslova rada u Srbiji. u: Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Menadžment, preduzetništvo i investicije u funkciji privrednog rasta i zapošljavanja u Srbiji, Beograd: Modern Business School - MBS, 36-58
Božić, M., Garcia, V.A. (2013) Organic agriculture in Austria. u: Conference paper, Journees Internationales du Marketing, 9/2013, Marrakesh, Maroko
Božić, M. (2014) Horizontal licensing and corporate group. Strategic Management, vol. 19, br. 3, str. 54-59
Gibbons, R. (1992) Game Theory for Applied Economists. Princenton, NJ: Princenton University Press
Goering, G.E. (2007) The strategic use of managerial incentives in a non-profit firm mixed duopoly. Managerial and Decision Economics, 28(2): 83-91
Goering, G.E. (2008) Socially concerned firms and the provision of durable goods. Economic Modelling, 25(3): 575-583
Goering, G.E. (2012) Corporate social responsibility and marketing channel coordination. Research in Economics, 66(2): 142-148
Goessinger, K., Freyer, B. (2008) Corporate social responsibility and organic farming: Experiences in Austria. u: 16th IFOAM Organic World Congress, 16-20 June, 2008, Modena, Italy, http://orgprints.org/11978
Hopkins, M. (2006) What is corporate social responsibility all about?. Journal of Public Affairs, 6(3-4): 298-306
Kalentić, M., Stefanović, E., Simić, I., Maerz, U. (2014) Organska poljoprivreda u Srbiji. Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje 'Serbia Organica'
Krkač, K. (2007) Uvod u poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost. Zagreb: Mate
Lampkin, N.H., Padel, S. (1994) The economics of organic farming, An overview. Wallingford, UK: CAB International
Zanoli, R. (1992) Environmental, Social and Economical Impacts of Organic Farming in the South of the Community. u: Proceedings of an EC Workshop, Potential and Limits of Organic Farming, Belgium: Loovain
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev1503247B
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2016.