Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 2 od 50  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 76, br. 6, str. 821-824
Integrisanje rodne ravnopravnosti u društveni i privredni razvoj
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Beograd

e-adresamarijana.pajvancic@gmail.com
Sažetak
Javne politike u oblasti rodne rodne ravnopravnosti polaze od multisektorske prirode ove oblasti koja nalaže i integrisanje rodne perspektive u javne politike u svim oblastima društvenog života. To je i Ustavom Srbije propisana obaveza države da vodi politiku jednakih mogućnosti i preduzima mere kako bi se izradio ambijent u kome žene i muškarci ravnopravno odlučuju o pitanjima značajnim za njihov položaj i razvoj društva. U tom kontekstu novi pristup javnim politikama u kojima se projektuje razvoj društva i oblikuju mere značajne za prevazilaženje rodnog jaza i ostvarivanje rodne ravnopravnosti ogleda se kroz dva pokazatelja, koji su navedeni u ovom radu. Polazeći od ovih premisa novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti i nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost, rodnu ravnopravnost vezuju za razvojna pitanja kao faktor podsticanja ukupnog razvoja društva koji uključuje i održivi razvoj za sve. Ovi dokumenti javnih politka postavljaju okvir i mogućnosti za sveobuhvatno integrisanje rodne perspektive i u oblasti u kojima je to do sada izostalo.
Reference
*** (2021) Zakon o rodnoj ravnopravnosti. Službeni glasnik RS, br. 51
*** (2021) Strategija za rodnu ravnopravnost. usvojena 14. X
Pajvančić, M. (2010) Ustavni okvir ravnopravnosti polova. Novi Sad: Pravni fakultet, str. 245
Pajvančić, M. (2020) Gender Equality in Science: Equal Opportunities and Special Measures in Legal Regulations. Glasnik Etnografskog instituta SANU, LXVIII(2), str. 277 - 293
Pajvančić, M. (2021) Institucionalni mehanizmi rodne ravnopravnosti - 20 godina iskustava u Srbiji. u: Feminizam, aktivizam, politike - proizvodnja znanja na periferiji, Beograd: Institut za sociološka i kriminološka istraživanja, str. 269 - 287
Pajvančić, M., Petrušić, N. (2014) Značaj institucionalnih mehanizama za ostvarivanje rodne ravnopravnosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 67, str. 25-44
Pajvančić, M. (2018) Konstitucionalizacija razvojnih resursa u svetlu komparativne ustavnosti. u: Konstitucionalizam i ustavni dizajn u demokratskoj recesiji, Beograd: FPN, str. 87-111
Pajvančić, M. (2020) Rodna ravnopravnost u nauci - jednake mogućnosti i posebne mere. u: Naučnice u društvu, Beograd: Etnografski institut SANU, str. 27 - 41
Pajvančić, M. (2018) Konstitucionalizacija prava na preduzetništvo i sa njim povezanih prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 81, str. 439-460
Pajvančić, M. (2021) Ekološka prava u svetlu međunarodnih standarda i komparativne ustavnosti. u: Srpski izazovi u svetlu globalnih trendova treće decenije 21 veka, Beograd: Konrad Adenauer Stiftung, sdtr. 295 - 307
Pajvančić, M. (2008) Pravni okvir ravnopravnosti polova. Novi Sad: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, str. 123
Pajvančić, M. (2011) Ekološka prava kao ljudska prava - ustavne garancije. u: Ekologija i pravo, Niš: Pravni fakultet, str. 197-209
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika2106821P
primljen: 26.11.2021.
prihvaćen: 03.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka