Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 17  
Back povratak na rezultate
2020, br. 50, str. 65-78
Energetska optimizacija parametarski modeliranih fasada
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

e-adresastevan.vukadinovic.af@gmail.com
Ključne reči: poslovni objekat; hipotetički model; višekriterijumska optimizacija; genetski algoritam; energetska efikasnost; energetska simulacija
Sažetak
Istraživanje ispituje energetska svojstva parametarski modeliranih fasada poslovnih objekata za klimatske uslove Beograda. Izgled fasade je definisan na osnovu algoritma kreiranog u softveru za vizuelno programiranje (visual programming) Dajnamo (Dynamo). Informacije iz ovog algoritma koristi softver Refineri (Refinery), kako bi ispitao rešenja sa promenljivim vrednostima veličine i distribucije otvora na fasadi, za unapred definisane funkcije cilja (vezane za godišnju količinu energije koja potiče od dobitaka usled sunčevog zračenja), upotrebom metaheurističkog optimizacijskog metoda - genetskog algoritma (genetic algorithm). Na osnovu valorizacije rezultata, odabira se najefikasnije rešenje. Rezultati svih optimizacija se koriste za kreiranje tri hipotetička modela sa realnim karakteristikama, u BIM (BIM) softveru Revit (Revit). Svi modeli se finalno testiraju preko internet platforme koja vrši energetske simulacije - Grin Bilding Studio (Green Building Studio) i upoređuju se dobijeni rezultati. Glavni zadatak je iznalaženje energetski najoptimalnijeg rešenja izgleda fasade poslovnog objekta za beogradske klimatske uslove. Metodološki postupak obuhvata optimizaciju fasade upotrebom genetskog algoritma, kreiranje hipotetičkih modela poslovnih objekata, numeričku simulaciju njihovih energetskih performansi i komparativnu analizu dobijenih rezultata.
Reference
*** (2011) Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada. Službeni glasnik RS, 61
Baluja, S., Caruana, R. (1995) Removing the Genetics from the Standard Genetic Algorithm. u: International Conference on Machine Learning, Elsevier, 38-46
Deru, M., Field, K., Studer, D., Benne, K., Griffith, B., Torcellini, P., Liu, B., Halverson, M., Winiarski, D., Rosenberg, M., Yazdanian, M., Huang, J., Crawley, D. (2011) U.S. Department of Energy Commercial Reference Building Models of the National Building Stock: Technical Report. Colorado: National Renewable Energy Laboratory
Dimčić, M. (2011) Structural Optimization of Grid Shells based on Genetic Algorithms. Stuttgart University-Institut für Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen, PhD thesis
Goldberg, D.E., Deb, K. (1989) A comparative analysis of selection scheme used in genetic algorithms. u: Foundations of genetic algorithms, San Francisco, CA: Morgan Kaufmann, str. 69-93
Holland, H.J. (1975) Adaptation in Natural and Artificial Systems. Massachusetts: MIT Press
Mitchell, M.J.H., Holland, F.S. (1994) When will a genetic algorithm outperform hill climbing?. u: Advances in Neural Information Processing Systems, San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, 6
Mühlenbein, H. (1997) Genetic Algorithms: Local Search in Combinatorial Optimization. New Jersey: John Wiley & Sons
National Institute of Building Sciences (2016) National BIM Standard: United States. Washington DC
Rahmani, A.M. (2015) A Building Information Model (BIM) Based Framework for Performance Optimization. Texas A & M University, PhD thesis
Srinivas, M., Patnaik, L.M. (1994) Genetic Algorithms: A Survey. IEEE Computer
U.S. Department of Energy (2019) Building Energy Data Book
U.S. Green Building Council (2019) LEED v4 for Building Design and Construction
Veličković, M., Lenard, J.D., Mudri, L. (2010) Prirodno osvetljenje - zašto, kako i koliko?. u: Savetovanje o osvetljenju 2009, Srpsko društvo za osvetljenje, Divčibare
Woodbury, R. (2010) Elements of parametric design. London: Routledge
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: saopštenje
DOI: 10.5937/a-u0-26068
objavljen u SCIndeksu: 07.07.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka