Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 32  
Back povratak na rezultate
2017, br. 154, str. 400-413
Novi realizam u srpskom filmu
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti
Ključne reči: filmski pravci; debitantski filmovi; žanr; (auto)destruktivnost; metafilm
Sažetak
Cilj ovog rada je da proveri radnu hipotezu da se u srpskoj kinematografiji, u periodu od 2010. do 2015. pojavio novi filmski pravac, koji je za potrebe rada nazvan Novi realizam. Kao predmet analize u studiji slučaja obrađeni su filmovi Tilva Roš (2010, Nikola Ležaić), Klip (2012, Maja Miloš) i Varvari (2014, Ivan Ikić). Rezultati analiza govore o produkcijskoj, tematskoj i stilskoj sličnosti sva tri filma, koja se ogleda u preokretu produkcijskih nužnosti ka novom filmskom izrazu. Na osnovu rezultata analiza prihvaćena je radna hipoteza a prepoznate sličnosti označene su kao karakteristike pravca.
Reference
*** (2012) Sintetizovani izveštaj o radu centara za socijalni rad u Srbiji za 2012. godinu. Beograd: Republički zavod za socijalnu zaštitu, Republički zavod za socijalnu zaštitu
Anonim (2008) Nacionalna strategija za mlade. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, Nacionalna strategija za mlade, br. 55/2008; http://www.osobesainvaliditetom.rs/attachments/016_Nacionalna%20strategija%20za%20mlade.pdf. Pristupljeno 1. 2. 2017
Aranđelović, I. (2013) Pomažu li koprodukcije srpskoj kinematografiji. Politika, http://www.politika.rs/rubrike/Tema>nedelje/Pomazuli-koprodukcije-srpskoj-kinematografiji/Kadfilm-podrzi-Evropa-trebalo-bi-i-Srbija.lt.html. Pristupljeno 30. 1. 2017
Benyahia, S., Gaffney, F., White, J. (2006) As film studies: The essential introduction. New York: Routlage Taylor & Francis group
Bick, E. (1968) The experience of the skin in early object-relations. Int J Psychoanal, 49(2): 484-6
Bosankić, D. (2014) Sumorni realizam kao novi oblik nacionalnog identiteta na srpskom filmu XXI veka. Master teza odbranjena na Fakultetu dramskih umetnosti, mentor dr Aleksandar Janković
Ćirić, S. (2007) Državne subvencije za fabriku snova. Ekonomist, http://web.arhiv.rs/develop/vesti.nsf/feaee540dc011162c1256e7d0032cb98/389aced9ed5d2f71c1257336002e1fcd?OpenDocument. Pristupljeno 30. 1. 2017
Daković, N.M. (2001) Urbani mit i filmske adaptacije: 1991-2001. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 5, str. 136-143
Daković, N.M. (2008) Balkan kao (filmski) žanr slika, tekst, nacija. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti
Dimitrijević, A. (2003) Boundaries of the personality and their early development. Psihologija, vol. 36, br. 4, str. 425-436
Dragojević, Ž. (2013) Srpski film i kinematografija u ogledalu statistike. Novi filmograf, http://www.novifilmograf.com/zarkodragojevic-srpski-film-i-kinematografija-u-ogledalu-statistike/; Pristupljeno 30. 1. 2017
Fafulić, M. (2013) Produkcija filmskih hitova u modernoj srpskoj kinematografiji. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, Beograd, br. 23, FDU, str. 133-153
Freud, S. (1923) Das Ich und das Es. Vienna: Internationaler Psychoanalytischer Verlag
Janković, A. (2013) Geneza generacijskog identiteta - stranputice odrastanja i sećanja na primeru filmova Klip, Jelena, Katarina, Marija i Praktičan vodič kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem. Fakultet dramskih umetnosti, http://www.fdu.edu.rs/uploads/uploaded_files/_content_strane/2013_aleksandar_jankovic.pdf. Pristupljeno 30. 1. 2017
Lakan, Ž. (1983) Spisi. Beograd: Prosveta
Matić, L. (2014) Spomenik Majklu Džeksonu košta 900.000 evra!. Ekonomske vesti, http://ekonomskevesti.com/srbija/spomenikmajklu-dzeksonu-kosta-900-000-evra/. Pristupljeno 30. 1. 2017
Rutter, M. (2002) Maternal deprivation. u: Bornstein Marck [ur.] Handbook of Parenting Social Conditions and Applied Parenting, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, No. 4, pp. 181-203
Spitz, R. (1946) Anaclitic depression. u: Otto Fenichel; Phyllis Greenacre; Heinz Hartmann [ur.] Psychoanalytic Study of the Child, New Haven: Yale University Press, No. 2, pp. 216-233
Šuvaković, M. (1999) Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Vojnov, D. (2007) Oblikovanje Novog srpskog filma. Nova srpska politička misao, http://www.nspm.rs/kulturnapolitika/oblikovanje-novog-srpskog-filma.html; Pristupljeno 30. 1. 2017
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura1754400M
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.