Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 24  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 17, br. 2, str. 79-94
Novi intervencionizam i humanitarna intervencija u međunarodnoj praksi
Megatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd

e-adresanemanjad444@gmail.com
Sažetak
U radu se analizira novi intervencionizam i njegova povezanost sa humanitarnom intervencijom kroz nekoliko primera iz skorije prakse. Autor je nastojao da iznese osnovne odlike i osobine novog globalnog intervencionizma koji se u određenoj meri prožima kroz humanitarne intervencije sprovedene od strane velikih sila na manje države, a sve pod izgovorom zaštite ljudskih prava i sloboda. Osnovna zamisao rada jeste da se kroz konkretne primere dokaže u kolikoj meri su humanitarne intervencije zaista opravdane, da li se iza zaštite ljudskih prava krije nešto potpuno drugo, neki potpuno drugi cilj ili potpuno drugi interes velikih sila.
Reference
*** (1964) Pravni leksikon. Beograd: Savremena administracija
Krivokapić, B. (2014) O zloupotrebi ljudskih prava. Pravni život, 12, 441-457
Marković, M. (1999) Uzroci i posledice NATO agresije na Jugoslaviju. Sociološki pregled, vol. 33, br. 1-2, str. 13-20
Milić, T. (2016) Značaj odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacijau razvoju međunarodnih pravilao regulisnju upotreba sile u međunarodnim odnosima. Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Mitrović, O. (2010) Da li je upotreba sile u humanitarne svrhe ikada legitimna?. Bezbednost Zapadnog Balkana, 18, 79-90
Nogo, S. (2016) Međunarodno krivično pravo. Beograd: Catena Mundi
Paunović, M., Krivokapić, B., Krstić, I. (2010) Međunarodna ljudska prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu-Centar za izdavaštvo i informisanje
Raičević, N. (2008) Humanitarna intervencija u međunarodnom pravu. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, doktorska disertacija
Savić, M. (2009) Etika humanitarnih intervencija. Sociološki pregled, vol. 43, br. 4, str. 525-543
Savić, S. (2007) Međunarodno pravo i humanitarna intervencija. Međunarodni problemi, vol. 59, br. 1, str. 5-48
Stojanović, D. (2015) Rađanje globalnog sveta 1880-2015. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev2002079D
primljen: 27.11.2018.
prihvaćen: 26.01.2019.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Megatrend revija (2020)
Međunarodnopravni karakter genocida
Danilović Nemanja

Zb Pravnog fak Novi Sad (2016)
Pravni osnov unilateralne humanitarne intervencije
Vlajnić Jelena M.

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Prinudno iseljenje - univerzalni međunarodni standardi
Krstić Ivana

prikaži sve [21]