Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 24  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 48, br. 2, str. 87-106
Rasrbljavanje srpskog naroda i promena identiteta u globalizirajućem društvu
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju

e-adresaprofapetar@gmail.com
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Ključne reči: globalizam; Srbija; nacionalni identitet; rasrbljavanje
Sažetak
Jedan od uslova očuvanja identiteta svake zajednice jeste kontinuitet kulturnog nasleđa, odnosno svesni i aktivni odnos prema tradiciji, čime se potvrđuje ono što je nepromenljivo i konstantno. Diskontinuiteti, koje je u svom istorijskom trajanju, kao rezultat ideološke i političke manipulacije, činio srpski narod, dovodili su do ličnog i kolektivnog zaborava i potiranja sopstvenog identiteta. U teškim i nepovoljnim istorijskim okolnostima, pod prisilom i indoktrinacijom Srbi su često bili prinuđeni da prihvataju tuđu veru, koja je dovodila do rasrbljavanja, a to se u najvećem broju slučajeva završavalo time što su Srbi postajali pripadnici druge etničke i nacionalne zajednice. Taj proces srpskog konformiranja, koji je vodio ka samozaboravu i rasrbljavanju, dešavao se, uglavnom, kao akt prinude, ucene i imao je za cilj očuvanje gole fizičke egzistencije. Ono što se dešava danas u globalizirajućem društvu ima sasvim drugi karakter. Sa namerom da se izvrši desuverenizacija Srbije i prihvati status njene potčinjenosti Zapadu, u okviru globalnog sistema kompromituju se i razaraju sve bitne nacionalne institucije i činioci kolektivnog nacionalnog identiteta, čime se vrši rasrbljavanje srpskog naroda i promena identiteta. Naravno, ako zanemarimo sebe, ako nastojimo da promenimo svoj identitet negacijom onoga što smo bili, nećemo postati drugi, već ćemo poništiti ono što nas je do tada bitno određivalo.
Reference
Amfilohije, R. (2011) Časni krst Hristov i Kosovski zavet. Beograd-Cetinje: Svetigora
Amfilohije, R. (2013) Na raspeću milion hrišćana - od Kosova do Egipta. Pečat, br. 288, 23
Avramović, Z. (2009) Rodomrsci. Beograd: Institut za političke studije
Bandić, D. (1990) Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko. Beograd: Biblioteka XX vek
Bauman, Z. (2009) Fluidni život. Novi Sad: Mediterran publishing
Bela, R.N. (2003) Pogažen zavet. Beograd: Biblioteka XX vek
Berk, E. (2001) Razmišljanja o revoluciji u Francuskoj. Beograd: Filip Višnjić
Brdar, M. (2012) Hronika razorene Troje. Kragujevac: Centar slobodarskih delatnosti, 1-2. Knjiga
Bulgakov, S. (1991) Pravoslavlje. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Dvorniković, V. (1990) Karakterologija Jugoslovena. Beograd: Prosveta
Đorović, B. (2015) Demografski inženjering, stvaranje Novog Bliskog Istoka i demontaža Srbije. Pečat, 382
Gavrilović, M. (2015) Narodni put: odabrani spisi. Novi Sad: Artprint media
Golubović, Z. (1999) Ja i drugi. Antropološka istraživanja individualnog kolektivnog identiteta. Beograd: Republika
Golubović, Z. (2003) Izazovi demokratije u savremenom svetu. Požarevac: Centar za kulturu
Hantington, S. (1998) Sukob civilizacija. Podgorica: CID
Huizinga, J. (1970) Homo ludens - o podrijetlu kulture u igri. Zagreb: Matica hrvatska
Jerotić, V. (2004) Vera i nacija. Beograd: Ars Libri
Jerotić, V. (2004) Nestaje patrijarhalno društvo. DAN, Podgorica, Zabilježio Z.Šakotić, 25.septembar
Jovanović, B. (2014) Pamćenje i samozaborav. Novi Sad: Orfeus
Jovanović, B. (2009) Tradicija u svetlu promena. Nacionalni interes, 6(3): 99-110
Jovanović, S. (2006) Poruke. Beograd: Službeni glasnik, priredili J. Trkulja i Ž. Lazić
Lipovecki, Ž. (2008) Paradoksalna sreća, Ogled o hiperpotrošačkom društvu. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Milosavljević, Lj. (2014) Viđenja i slutnje. Niš: Filozofski fakultet
Mitrović, Lj. (2009) Tranzicija u periferni kapitalizam. Beograd: Institut za političke studije
Pavlović, M. (1991) Globalizacija i regionalni kulturni identitet. u: Pojmovno-metodološki okvir proučavanja etničkog identiteta Srba, Beograd: Batinja
Rajs, A. (2008) Čujte Srbi, čuvajte se sebe!. Beograd: Beogradska knjiga
Samardžić, R. (1989) Ideje za srpsku istoriju. Beograd: Jugoslavijapublik
Samardžić, S. (1990) Kosovsko opredeljenje. Beograd: Srpska književna zadruga
Sekulić, I. (2003) Balkan. Beograd: Alef
Smit, A.D. (1998) Nacionalni identitet. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek, XX vek
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP48-16634
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Sociološki pregled (2014)
Globalizacija kulture i novi identitetski obrasci
Božilović Nikola

Zb Filoz fak Priština (2017)
Rizično društvo i amoralni moralizam
Nedeljković Radica M.

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
O osnovama i karakteru političke obligacije građana
Stanovčić Vojislav

prikaži sve [91]