Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 24  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 9, br. 9, str. 403-426
Kulturna dominacija i hegemonija zapadnjačke monokulture na prostoru bivše Jugoslavije - slučaj elektronske plesne muzike
Muzička škola 'Marko Tajčević', Lazarevac

e-adresaaleksandar.sarovic@yahoo.com
Ključne reči: semiotika; monokultura; globalizam; amerikanizacija; angloamerički jezik; srpska kultura; elektronska plesna muzika
Sažetak
Pojam monokulture, koji se u novijem periodu koristi u društvenim naukama i analizama, označava dominaciju isključivo jednog kulturnog modela (zapadnjačkog, američkog) na globalnom nivou. Osnovna karakteristika ove globalističke monokulture je homogenizacija društvenih vrednosti, ukusa, ponašanja, životnih stilova, proizvodnje, potrošnje, institucija i svega ostalog, kako na nivou pojedinaca, tako i čitavih društvenih kolektiviteta u savremenom svetu, koji odgovaraju kulturi i svetu života zapadnjačkog, odnosno američkog društva. Amerikanizovani karakter ovog hegemonog kulturnog modela potiskuje ili potpuno ukida autohtonu nacionalnu kulturu manjih naroda, pa tako i srpskog. Čini se da nema druge oblasti koja bi bolje ilustrovala gubljenje vlastitog karaktera i nacionalnog identiteta srpske i kulture drugih naroda bivše Jugoslavije, od profila regionalne elektronske plesne muzike. Po teoretičaru i kritičaru globalizma Mihajlu Đorđeviću, jedini izlaz iz takvog nepovoljnog položaja je kulturno prosvećivanje neprosvećenih socijalnih slojeva, podizanje opšteg nivoa kulture, i utvrđivanje i definisanje srpskog kulturološkog bića i identiteta.
Reference
*** (2016) Zwein: Underground je globalno postao mainstream. Clubber, http://www.clubber.rs/zwein-underground-je-globalno-postaomainstream
*** (2016) Get Lifted - noć elektronske muzike u kojoj će svi uživati!. Kolektiv, http://kolektiv.me/62612/get-lifted-no-elektronske-muzike-u-kojoj-esvi-uivati
*** (2016) Žurke elektronske muzike kreću već u februaru. Vijesti, http://www.vijesti.me/caffe/zurke-elektronske-muzike-krecu-vec-ufebruaru-871581
*** (2015) Let's VANDALISM together u četvrak u Undergroundu. Only Clubbing, http://onlyclubbing.com/zurke/let-s-vandalism-together-u-cetvrak-uundergroundu
Aleksander,, Viktorija, D. (2007) Sociologija umetnosti. Beograd: Clio
Bernstein, A., Sekine, N., Weissman, D. (2007) The Global Music Industry. Three Perspectives. New York - London: Routledge
Božilović, N. (2004) Rok kultura. Niš: Studentski kulturni centar
Car, P. (2016) Divolly & Markward: House i tribalan zvuk se vraćaju na velika vrata industrije. http://klubikon.com/2016/06/05/divolly-markward-house-i-tribalanzvuk-se-vracaju-na-velika-vrata-industrije/
Cowen, T. (2002) Trade Between Cultures. http://press.princeton.edu/chapters/s7347.html
Djordjević, M. (2008) Digitalne komunikacije - komunikacija posredstvom digitalnih medija. Beograd: Megatrend univerzitet
Đorđević, M. (2009) Hu iz hu in globalizejšn - poligrafija patologije globalističkog uma. Beograd
Đorđević, M. (2005) Semiotika audio vizuelnog. Beograd: Multimedia Exclusive
Đorđević, R.D. (2016) Sociologija i istorija muzike. Sociologija muzike. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Đurković, M.Z. (2002) Diktatura, nacija, globalizacija. Beograd: Institut za evropske studije
Fillmore, G. (2014) Against Monoculture. https://souloftheeast.org/2014/11/14/against-monoculture
Frit, S. (1987) Sociologija roka. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Globalization 101 Culture and Globalization. www.globalization101.org/uploads/File/Culture/cultall.pdf
Grotto (2016) Reblok ‘od muzike se može živeti’. http://bgdgrotto.com/2016/03/15/reblok-od-muzike-se-moze-zivetigrotto-intervju
Grotto (2017) Mark Andersson - ‘Retko sam viđao da neko bude i dobar producent i dobar DJ. https://bgdgrotto.com/2017/04/17/mark-andersson-retko-sam-vidao-daneko-bude-i-dobar- producent-i-dobar-dj
Held, D. (1997) Demokratija i globalni poredak - od moderne države ka kosmopolitskoj vladavini. Beograd: Filip Višnjić
Herman, E.S., Mekčesni, R.V. (2004) Globalni mediji - novi misionari korporativnog kapitalizma. Beograd: Clio
Janjetović, Z. (2011) Od 'Internacionale' do komercijale. Popularna kultura u Jugoslaviji 1945-1991. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Kailo, K. The Politics of Monoculture and Diversity in the North. http://education.uarctic.org/media/880733/bcs332_module_12.pdf
Keniston, K. (1998) Cultural Diversity or Global Monoculture. The Impacts of the Information Age. http://web.mit.edu/kken/Public/papers1/Cultural%20Diversity.htm
Milanković, V. (1996) Muzika i(li) nasilje. u: [ur.] Umetnost priroda tehnika, Beograd: Estetičko društvo Srbije, str. 141-147
Milojević, J. (2004) World Music / Muzika sveta. http://www.worldmusic.org.rs/jasmina_milojevic_world_music_muzika_sveta.pdf
Mondo (2014) Domaća EDM scena biće ujedinjena 13. decembra. http://mondo.rs/a750577/Zabava/Muzika/Domaca-EDM-scena-biceujedinjena-13. decembra.html
Moren, E. (1979) Duh vremena. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Norberg-Hodge, H. (2016) Globalized Monoculture Is Consuming the Planet. http://www.truth-out.org/news/item/35449-globalized-monoculture-isconsuming-the-planet-an-interview-with-helena-norberg-hodge
Norberg-Hodge, H., Gorelick, S. (2016) Globalization and the American Dream. http://www.localfutures.org/globalization-american-dream/
Šuker, R. (2005) Pop muzika - marketing i medijacija popularne muzike u Evropi. u: [ur.] Uvod u studije medija, Beograd: Clio, str. 253-274
Tomlinson, J. (2006) Globalization and Culture. http://libertyparkusafd.org/Hancock/Failure%20of%20Globalism/Globalization%20and%20Culture.pdf
Uzelac, M. (2005) Filozofija muzike. Novi Sad: Stylos
Vajpeyi, D.K., Khator, R. (2008) Globalization, Bureaucracy, and Sustainable Development. https://sites.uni.edu/vajpeyi/GBSDevelopment.htm
Vineet, K. (2012) Globalisation and crisis of cultural identity. Journal of Research in International Business and Management, Vol. 2(13) ( pp. 341-349)
World Trade Observer (1999) Eight Myths of Economic Globalization. https://depts.washington.edu/wtohist/World_Trade_Obs/issue5/8myths. htm
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1709403S
objavljen u SCIndeksu: 06.12.2018.

Povezani članci

Teme (2011)
Vulgarizacija tradicije popularne muzike u Srbiji
Božilović Nikola

FU: Philos Soc Psychol&Hist (2010)
Omladinske potkulture i subverzivni identiteti
Božilović Nikola

Kultura (2010)
Spektakl i medijska kultura - fragmenti
Božović Ratko

prikaži sve [64]