Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 55  
Back povratak na rezultate
2021, br. 54, str. 149-160
Digitalizacija procesa usluživanja građana kao korisnika javnih usluga u funkciji ekonomskog razvoja - situaciona analiza Republike Srbije
Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresaprofradnovic@gmail.com
Sažetak
Republika Srbija je u prethodnih nekoliko godina povećala broj javnih usluga koje građani i privreda elektronskim putem mogu da dobiju od državnih institucija. Digitalizacija javne uprave je jedan od ključnih prioriteta Republike Srbije, jer je uočen značajan uticaj digitalizacije na povećanje transparentnosti postupka, smanjenje korupcije, smanjenje administrativnih troškova, povećanje konkurentnosti i ono što je najbitnije evidentno je da je proces digitalizacije u službi ekonomskog razvoja.
Reference
*** Blic, Portal https://www.blic.rs/biznis/vesti/mi-smo-nacija-talentovanih-ipametnih-brnabic-o-digitalizaciji-to-je-nasa-nafta-nase/4xmgmcw.[19.12.2019.]
*** Upravljanje promenama, bilten, br. 4. http://upravljanjepromenama.gov.rs/wp-content/uploads/2018/11/bilten-Upravljamo-promenama-br.4.pdf>.[28.12.2019.]
*** Nova ekonomija, Portal https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/svetska-bankadigitalizacija-%C5%A1ansa-za-rast.[23.12.2019.]
*** (2018) Zakon o elektronskoj upravi Republike Srbije
*** (2016) Zakon o opštem upravnom postupku Republike Srbije
Arsenijević, O.M., Radosavljević, M.Ž. (2017) Komparativna analiza socio-kulturnih odnosa prema inovacijama studenata iz Srbije, Vojvodine i sa Kosova. Baština, br. 42, str. 269-294
Bracanović, S.N. (2019) Pojedini aspekti ekonomskih kretanja zemalja u tranziciji. Baština, br. 48, str. 195-213
Đuretić, G.V., Krasulja, N.D. (2019) Mogućnosti primene dostignuća u upravljanju promenama iz razvijenih zemalja na Srbiju. Baština, br. 49, str. 229-244
Kancelarija Za Informacione Tehnologije i Elektronsku Upravu Republike Srbije Portal www.ite.gov.rs. [11.12.2019.]
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije Portal www.mduls.gov.rs.[26.12.2019.]
Ministarstvo javne uprave države Crne Gore Portal www.mju.gov.me.[18.12.2019.]
Mitrović, Đ. (2017) Na putu ka blagostanju 4.0 - digitalizacija u Srbiji. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/13415.pdf. [15.11.2019.]
Palmer, A. (2001) Principles of Services Marketing. London: McGrow Hill Publishing Company
Radnović, B. (2013) Marketing usluga. Novi Sad-Sremska Kamenica: Univerzitet Educons-Fakultet poslovne ekonomije
Radnović, B. (2014) Marketing usluga. Novi Sad-Sremska Kamenica: Univerzitet Educons-Fakultet poslovne ekonomije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina31-27002
primljen: 01.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 08.10.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0