Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 15  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 55, br. 4, str. 1083-1093
Dokazna sredstva po odredbama Zakonika o građanskom sudskom postupku Srbije iz 1865. godine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaM.Kulauzov@pf.uns.ac.rs, M.Milutin@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: Građanski sudski postupak; dokazna sredstva u građanskoj parnici; zakonski projekat; Zakonik iz 1865. godine
Sažetak
U radu je izvršena istorijskopravna analiza odredaba Zakonika o građanskom sudskom postupku Srbije iz 1865. godine koje se odnose na dokazna sredstva. Kako je donošenju kodifikacije prethodila živa i dinamična rasprava između autora zakonskog projekta, tadašnjeg ministra pravde Rajka Lešjanina i Komisije imenovane od strane Državnog saveta sa zadatkom da podrobno pretrese nacrt, u tekstu je pažljivo analizirana arhivska građa o procesu konačnog uobličavanja zakonskih normi, sadržana u fondu Državni savet Arhiva Srbije. Već 1872. godine je usledila inicijativa ministra pravde Stojana Veljkovića za delimičnu reviziju pojedinih zakonskih rešenja o dokaznim sredstvima, o čemu nam svedočanstvo pruža dokumentarni materijal arhivskog fonda Ministarstvo pravde. Iako Veljkovićev nacrt nikad nije ozakonjen, iz odgovora Savetske komisije i sudova pozvanih da se o projektu izjasne, moguće je zaključiti gde su se u sudskoj praksi pokazale manjkavosti pojedinih zakonskih rešenja o dokaznim sredstvima u parničnom postupku. Neka od tih rešenja su modifikovana 1885. i 1901. godine, kada su usvojene izmene i dopune pojedinih odredbi o ispravama, svedocima i zakletvama. U radu su one detaljno razmotrene i, tamo gde je to bilo celishodno, dovedene u vezu sa odgovarajućim rešenjima sadržanim u neozakonjenom projektu iz 1872. godine.
Reference
*** (1865) Izveštaj Komisije Državnom savetu od 14. decembra 1864. godine. Arhiv Srbije, fond Državni savet, 1865, dok. br. 53, l. 99-135
*** (1873) Primjetbe Užičkog okružnog suda na predlog zakona o izmijenama i dopunama zakonika o post. sudskom u građanskijem parnicama od 12. februara 1873. godine. Arhiv Srbije, fond Ministarstvo pravde, 1873, dok. br. 4, l. 13-27
*** (1873) Primetbe člana Apelacionog suda Save Hristića na izmene i dopune sudskog građ. postupka od 30. marta 1873. godine. Arhiv Srbije, fond Ministarstvo pravde, 1873, dok. br. 4, l. 28-33
*** (1873) Primetbe predsednika Čačanskog okružnog suda učinjene protivu štampanog predloga o izmenama i dopunama zakona o post. sudskom u građanskim parnicama od 2. aprila 1873. godine. Arhiv Srbije, fond Ministarstvo pravde, 1873, dok. br. 4, l. 34-39
*** (1885) Zakon o izmenama i dopunama u Zakonu o postupku sudskom u građanskim parnicama. Zbornik zakona i uredaba u Kraljevini Srbiji izdatih od 11. januara do 9. novembra 1885. godine, br. 41
*** (1903) Zakon o izmenama i dopunama u Zakoniku o postupku sudskom u građanskim parnicama. Zbornik zakona i uredaba u Kraljevini Srbiji izdatih od 1. januara 1901. do kraja iste godine, br. 56
*** (1865) Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama od 26. januara 1865. godine. Arhiv Srbije, fond Državni savet, 1865, dok. br. 53, l. 141-259
*** (1865) Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama. Arhiv Srbije, fond Državni savet, 1865, dok. br. 53, l. 3-98
*** (1865) Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama za Knjažestvo Srbiju. Beograd: Državna štamparija
*** (1917) Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama sa svima izmenama i dopunama. Krf: Državna štamparija Kraljevine Srbije
*** (1872) Komisija Državnom savetu 22. septembra 1872. godine. Arhiv Srbije, fond Ministarstvo pravde, 1872, dok. br. 6, l. 1-5
*** (1865) Zakon o ustrojstvu okružni sudova. Zbornik zakona i uredba izdani u Knjažestvu Srbiji od početka do kraja 1865. godine, br. 18
*** (1853) Zakonik o sudejskom postupku u parnicama građanskim za Knjažestvo Srbiju. Beograd: Praviteljstvena pečatnja
*** (1860) Zakonik o postupku sudejskom u građanskim parnicama za Knjažestvo Srbiju. Beograd: Praviteljstvena pečatnja
Đorđević, A. (1923) Teorija građanskog sudskog postupka s pogledom na Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama za Kraljevinu Srbiju. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, 2
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns55-35479
primljen: 20.12.2021.
prihvaćen: 23.01.2022.
objavljen u SCIndeksu: 16.09.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka