Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 10 od 22  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 46, br. 4, str. 83-95
Materijalni izvori savremenog građanskog prava
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: građansko pravo; materijalni izvori; antropologija; sociologija; filozofija; etika; ekonomija i politika građanskog prava
Sažetak
Materijalnim izvorima građanskog prava je posvećeno relativno malo pažnje u novijoj pravnoj literaturi. Evidentno je da nedostaju produbljenija istraživanja koja bi doprinela kako razvoju pravne nauke, tako i razvoju pravne regulative u ovoj oblasti. Ona bi svakako pokazala da je pojednostavljeno, udžbeničko predstavljanje materijalnih izvora nedovoljno i odavno prevaziđeno. Na uobličavanje građanskog prava danas utiču brojni faktori kao što su: ljudske potrebe, raspoloživi resursi, odnosi u društvu, pravna tradicija, sistem vrednosti, nivo ekonomskog razvoja, uključivanje u integracione procese, pravna politika i sl. Reč je o vrlo kompleksnoj i važnoj problematici, koja iziskuje saradnju stručnjaka iz različitih oblasti. Autor, takođe ukazuje na potrebu da se intenzivnije radi na razvoju antropologije, sociologije, filozofije, etike, ekonomije i politike građanskog prava, kao posebnih naučnih disciplina.
Reference
*** (2011) The social function of property: A comparative law perspective. Fordham law review, koji je održan na Univerzitetu Fordham (SAD), 14. maja 2011, 1-3-2012
Duguit, L. (1913) Lecons de droit public général. Paris
Lévy-Bguhl, H. (1961) Sociologie du droit. Paris, str. 80-85
Nikolić, D. Property law in Serbia: Both autonomous legal development and legal transplant. u: Private law in Eastern Europe, str. 237-267, poglavlje
Nikolić, D. (2008) Recepcija stranih pravila o porodičnim zadužbinama. Evropski pravnik, (3): 37-53
Nikolić, D. (2010) Uvod u sistem građanskog prava. Novi Sad: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta
Nikolić, D.Ž. (1995) Građanskopravna sankcija - geneza, evolucija i savremeni pojam. Novi Sad: Pravni fakultet
Nikolić, D.Ž. (2004) Harmonizacija i unifikacija građanskog prava - elementi za strategiju razvoja pravne regulative. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Nikolić, D.Ž. (1997) O porodičnim zadužbinama. Pravo - teorija i praksa, vol. 14, br. 12, str. 65-69
Perić, Ž. (1936) Kategorije porodica i porodičnih zadruga u Srpskom pravu. Arhiv za pravne i društvene nauke, knjiga XXXII, str. 411-414
Radbruh, G. Filozofija prava. Beograd: Nolit
Renner, K. (1960) Socijalna funkcija pravnih instituta - (prilog kritici građanskog prava). Beograd: Kultura
Ripert, G. (1949) La règle morale dans les obligations civiles. Paris
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns46-3080
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2006)
Neke promene u sferi građanskog prava
Nikolić Dušan

Strani pravni život (1996)
Pravna misao Leona Digija - osnovne crte
Dajović Goran

Zb Pravnog fak Novi Sad (2004)
Dva veka građanskog prava u obnovljenoj Srbiji 1804-2004
Nikolić Dušan Ž.

prikaži sve [103]