Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 54, br. 3-4, str. 95-102
Određivanje koeficijenta normalne sile Cz i vizualizacija strujanja na krmilu modela laserski vođene bombe u aerotunelu T-38
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd
Ključne reči: laserska vođena bomba; krmilo; aerodinamičke karakteristike; aerodinamički koeficijenti; normalna sila; granični sloj; vizualizacija strujanja
Sažetak
U radu su prikazani rezultati aerodinamičkih ispitivanja i vizualizacija strujanja u graničnom sloju na krmilu modela laserski vođene bombe. Ispitivanje je izvršeno u aerotunelu T-38. Analiziran je uticaj položaja krmila u odnosu na konus tela na aerodinamičke karakteristike krmila za tri Mahova broja M∞=0.5, 0.8 i 0.9 i četiri otklona krmila δ=0, 5, 10, 15o. Analiza uticaja konusa na aerodinamičke karakteristike krmila je data preko koeficijenta normalne sile za dva položaja krmila u odnosu na konus i pokazuje da postoji bitno odstupanje rezultata. Rezultati merenja normalne sile na krmilu pomoću trokomponentne aerovage povezani su sa rezultatima vizualizacije strujanja metodom uljnih premaza. Priložene fotografije vizualizacije strujanja ilustruju promene strujnih linija na krmilu modela u zavisnosti od položaja krmila i potvrđuju rezultate aerodinamičkih merenja.
Reference
Damljanović, D. Ispitivanje modifikovanog modela laserski vođene bombe na Mahovim brojevima 0,5 do 0,9 u aerotunelu T-38. Beograd: Vojnotehnički institut
Elfstrom, G.M., Medved, B. (1986) The Yugoslav 1.5m trisonic blowdown wind tunnel. AIAA, Paper 86-0746-CP
Janjikopanji, G. Baždarenje aerovage VTI40A. Beograd: Vojnotehnički institut
Marinkovski, D., Damljanović, D. Proračun i baždarenje trokomponentne aerovage na krmilu modela laserski vođene bombe. Beograd: Vojnotehnički institut
Merzkirch, W.F. (1977) Flow visualization. New York: Academic Press
Ristić, S. (1999) Pregled metoda za vizualizaciju strujanja u aerodinamičkim tunelima, kumNTI. Beograd: VTI VJ, Kum NTI, br. 3
Ristić, S., Matić, D., Vitić, A. (2004) Vizualizacija i numerička simulacija strujanja oko prednjeg dela modela torpeda. u: HIPNEF (29), Vrnjačka banja, 19-21 maj, zbornik radova, str. 267-273
Ristić, S. (2004) Vizualizacija strujanja oko modela laserski vođene bombe u aerotunelu T-38 uljanim premazima. VTI, interni V3 izveštaj
Ristić, S. (1996) Flow visualization techniques in wind tunnels: Technical report. Belgrade: VTI VJ
Ristić, S. (1990) Vizualizacija strujanja u aerodinamičkim tunelima. Glasnik RV i PVO, br. 1, str. 16-24
Willem, C.D.L., Pagendarm, H.G., Frits, H.P.T., Walter, B. (2001) Visual simulation of experimental oil-flow visualization by spot noise images from numerical flow simulation
Yang, W.J., ur. (1985) Flow visualization. u: Proc. of 3rd International Symposium, Ann Arbor, MI, 1983, New York: Hemisphere
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2008.