Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
1996, vol. 44, br. 1, str. 63-72
Prilog analizi strujanja u graničnom sloju primenom Polhausenove metode
Vojnotehnička akademija VJ, Beograd
Ključne reči: granični sloj; promena pritiska; tangencijalni napon; pokretna debljina; impulsna debljina; faktor oblika; koeficijent trenja
Sažetak
Metod Polhausena koristi se za proračun profila brzine za laminarni granični sloj pri obstrujavanju sa spoljnim intenzitetom brzine. U računarskom programu neophodno je izračunati debljinu graničnog sloja, tangencijalni napon i druge parametre, za 50% dužine krila letelice. Proračun je izvršen za jedanaest tačaka od prednje zaustavne tačke. U programu su izmenjene bezdimenzionalne u dimenzionalne vrednosti brzine i promene brzine.
Reference
*** (1982) Tehnička enciklopedija. Zagreb: JLZ
Alcock, D. (1977) Illustrating Basic. Cambridge University Press
Krasnov, N. (1980) Aerodinamika. Moskva
Regodić, D. (1994) Aerodinamika rotacionog tela. Beograd: VTA
Regodić, D. (1995) Uticaj vrste strujanja na ukupni aerodinamički koeficijent. Vojnotehnički glasnik, vol. 43, br. 1, str. 52-64
Slihting, G. (1974) Teorija pograničnog sloja. Moskva: Nauke
Stribling, S.B. (1984) Basic aerodinamics. London
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/VojTehG9601063R
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2018.