Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 18  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 36, br. 4, str. 1681-1699
Regionalno-demografski problemi i kvalitet života u pograničnom području Srema - studija slučaja opština Šid
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

e-adresabojan.djercan@dgt.uns.ac.rs
Projekat:
Transformacije geoprostora Srbije - prošlost, savremeni problemi i predlozi rešenja (MPNTR - 176020)

Ključne reči: regionalni problemi; starenje stanovništva; granica; kvalitet života; Srem
Sažetak
U radu su predstavljeni rezultati demografske statistike i empirijskog istraživanja o regionalno-demografskim karakteristikama i kvalitetu života stanovnika u pograničnom području Srema. Istraživanje je sprovedeno u jedanaest pograničnih naselja šidske opštine, u julu 2011. godine, na uzorku od 140 ispitanika. Polazeći od pretpostavke da regionalni razvoj u Srbiji karakteriše neravnomernost, za predmet rada je uzeto jedno pogranično periferno područje. Cilj rada je da prikaže demografske tokove i trenutno zadovoljstvo životnim prilikama stanovnika u pograničnom području, i na taj način ukaže na disparitete regionalnog razvoja. Istraživanjem su potvrđene sve polazne pretpostavke. Došlo se do zaključaka da stanovništvo pograničnog područja Srema nije zadovoljno svojim životnim standardom, a kao glavni problemi ističu se nezaposlenost i mala primanja.
Reference
*** (2010) Dokumentacione tabela DEM-1 i DEM-2. Pokrajinski zavod za statistiku
*** (2010) Služba za katastar nepokretnosti. Šid: Opština uprava Šid
Balaguer-Coll, M.T., Prior, D., Tortosa-Ausina, E. (2010) Decentralization and efficiency of local government. Annals of Regional Science, 45(3): 571-601
Bubalo-Živković, M., Dragin, A., Đerčan, B. (2009) Gravitaciono područje Novog Sada. Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, br. 57, str. 103-121
Ćurčić, S. (2001) Naselja Srema - geografske karakteristike. Novi Sad: Matica srpska
Ćurčić, S. (2010) Naselja Vojvodine, geografska sinteza. Novi Sad: Matica srpska
Djurdjev, B.S., Arsenovic, D., Dragin, A.S. (2010) Contemporary problems in studying population of Vojvodina Province. Acta Geographica Slovenica, vol. 50, br. 1, str. 116-123
Đekić, S., Jovanović, S. (2009) Strategija ruralnog razvoja u svetlu priključivanja Srbije Evropskoj uniji. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 6, br. 2, str. 147-152
Đerčan, B. (2012) Los problemas domográficos en la zona fronteriza de Srem. u: Humeau J.B. [ur.] XI Seminario internacional: Iniciativas emprendedoras y desarrollo regional: Comparaciones europeas, Valencia, Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local & 2H2S Consorcio de Investigación Europe, 70-73
Đerčan, B., Bubalo-Živković, M., Lukić, T. (2010) Demografske promene u pograničnim naseljima Srema na primeru Vašice. Zbornik radova PMF - Geografski institut, Beograd, br. 58, str. 63-80
Đerčan, B., Bubalo-Živković, M., Lukić, T. (2011) Poljoprivreda kao faktor ekonomskog razvoj pograničnog regiona Srema na primeru sela Vašica. Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, (39): 19-35
Đorđević, D. (1994) Ka planiranju perifernih zona Srbije - nova decentralizacija ili lokalna država. Zbornik radova, Geografski fakultet, Beograd, sv. 43, str. 227-232
Đorđević, D. (2002) Planski pristup revitalizaciji pograničnih krajeva. u: Zbornik radova sa naučnog skupa Problemi revitalizacije pograničnih krajeva Jugoslavije i Republike Srpske, Geografski fakultet, Beograd, Beograd: Geografski fakultet, str. 155-162
Đorđević, J., Todorović, M. (2006) U susret novim konceptima ruralnog razvoja Srbije. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 86, br. 1, str. 211-220
Đorđević, J.S., Panić, M. (2004) Uticaj transgraničnih regiona na razvoj Srbije. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 84, br. 2, str. 183-196
Đurčić, R. (1984) Opština Šid. u: Geografske monografije vojvođanskih opština, Novi Sad: Institut za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta
Đurđev, B.S., Arsenović, D., Cvetanović, M. (2010) Demografski razvoj Vojvodine - stanje i perspektive. Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, (39): 5-18
Gligorijević, Ž., Stefanović, V. (2009) Društveni značaj i održivi razvoj turizma. Ekonomika, vol. 55, br. 6, str. 45-53
Glišović-Mezieras, J., Milivojević, M. (2005) U međunarodnoj godini mikro-kredita - ruralni sektor i mikro-finansiranje u Srbiji. Teme, vol. 29, br. 3, str. 295-309
Kalenjuk, B., Đerčan, B., Tešenović, D. (2012) Gastronomski turizam kao faktor regionalnog razvoja. Ekonomika, vol. 58, br. 3, str. 136-146
Kalenjuk, B., Tešanović, D., Škrinjar, M., Psodorov, Đ. (2011) Značaj ispravnosti hrane u razvoju turizma. Turističko poslovanje, (7): 159-166
Lampič, B., Potočnik-Slavič, I. (2007) Demografska vitalnost i ljudski resursi kao značajan faktor razvoja seoskih oblasti. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 87, br. 2, str. 103-114
Lukić, T., Stojsavljević, R., Đurđev, B., Nađ, I., Đerčan, B. (2012) Depopulation in the Western Balkan Countries. European Journal of Geography, 3 (2): 6-23
Miljanovic, D., Miletic, R., Djordjevic, J. (2010) Regional inequality in Serbia as a development problem. Acta Geographica Slovenica-Geografski Zbornik, vol. 50, br. 2, str. 254-266
Mirić, O. (2009) Regionalna politika Evropske unije kao motor ekonomskog razvoja. Beograd: Evropski pokret
Ni, L.C. (2000) Conceptualising Irish rural youth migration: A biographical approach. International journal of population geography, 6(3): 229-43
Petrović, S. (2009) Evroregioni u funkciji transgranične saradnje zemalja Zapadnog Balkana. Globus, vol. 40, br. 34, str. 73-88
Plavšić, S., Bilbilovska, G. (1998) Interbalkanska saradnja i integracija u razvoju tržišne privrede. Teme, vol. 22, br. 1-2, str. 21-30
Rakić, U. (2006) Održavanje ravnoteže između stanovništva i resursa. Zbornik radova PMF - Geografski institut, Beograd, br. 54, str. 115-125
Republički zavod za statistiku (2002) Uporedni pregled broja stanovnika 1948−2002, podaci po naseljima. Beograd, knjiga IX
Republički zavod za statistiku (2003) Aktivnost i pol, podaci po naseljima. Beograd: Republički zavod za statistiku
Republički zavod za statistiku (2012) Vitalni događaji u Republici Srbiji 2011
Shishmanova, M. (2010) Central and peripherial regions: A topical problem in regional policy. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, vol. 60, br. 1, str. 87-105
Stamenković, S.Đ., Gatarić, D.R. (2008) Dnevna interakcija (radne snage, školske dece i omladine) Beograda i vojvođanskih naselja. Zbornik radova PMF - Geografski institut, Beograd, br. 56, str. 63-72
Stockdale, A. (2006) Migration: Pre-requisite for rural economic regeneration?. Journal of Rural Studies, 22, 3, 354-366
Stockdale, A. (2002) Towards a typology of out-migration from peripheral areas: A Scottish case study. International Journal of Population Geography, 8(5): 345-364
Stojanović, Ž., Manić, E. (2009) Održivi ruralni razvoj i prekogranična saradnja. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 89, br. 2, str. 43-64
Stojić-Karanović, E. (2002) Otvorena pitanja i perspektive saradnje podunavskih zemalja. Međunarodni problemi, vol. 54, br. 3, str. 221-252
Šuvar, S. (2004) Selo u tranziciji - nekoliko opaski o globalnom procesu deruralizacije. Teme, vol. 28, br. 3, str. 167-175
Todorovic, M., Bjeljac, Z.N. (2009) Rural Tourism In Serbia As A Concept Of Development In Undeveloped Regions. Acta geographica Slovenica, vol. 49, br. 2, str. 453-465
Todorović, M. (2002) Neki elementi razvoja poljoprivrede pograničnih oblasti Srbije. u: Problemi revitalizacije pograničnih krajeva Jugoslavije i Republike Srpske, Beograd: Geografski fakultet
Todorović, M., Tošić, B. (2006) Transborder cooperation in the Pannonian plain: Case study of 'The Euroregion Danube-Drava-Sava'. Geographica Pannonica, br. 10, str. 85-88
Tošić, B., Miletić, R. (2002) Mogući pravci razvoja pograničnih područja Srbije. u: Problemi revitalizacije pograničnih krajeva Jugoslavije i Republike Srpske, Beograd: Geografski fakultet, str. 139-154
Zjalić, L.M. (2009) Ljudski resursi i njihova osposobljenost za uključivanje u razvoj privrede i društva. Međunarodni problemi, vol. 61, br. 1-2, str. 92-111
Živković-Bubalo, M., Đurđev, B.S., Dragin, A. (2008) The ageing of Vojvodina's population between 1953 and 2002 with reference to middle adulthood and ageing index. Geographica Pannonica, br. 12, str. 39-44
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci