Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 22, br. 2, str. 1-9
Analiza parametara kvaliteta semena ns hibrida suncokreta posle dorade na gravitacionom stolu
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

e-adresagoran.jokic@nsseme.com
Sažetak
U ovom radu analizirano je seme pet hibrida suncokreta pre i posle dorade na gravitacionom stolu. Hibridi su nastali u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu i to su: Pegaz, Duško, NS Fantazija, Sumo 1 PR i NS Oskar. Analiza je sprovedena po partijama dorađenog semena u 2015-oj. godini i obuhvatila je sledeće parametre: čistoću semena, masu 1000 semena, energiju klijanja, klijavost, vlažnost semena i broj sklerocija. Rezultati su pokazali da su svi parametri semenskih kvaliteta suncokreta kod svih hibrida bolji posle dorade semena na gravitacionom stolu.
Reference
Balalić, I., Miklič, V., Jocić, S., Marinković, R., Cvejić, S., Hladni, N., Miladinović, D. (2012) Evaluation of NS sunflower hybrids in small-plot trials via hybrid × location interaction. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 49, br. 3, str. 270-281
Izquierdo, N.G., Aguirrezábal, L.A., Andrade, F.H., Geroudet, C., Valentinuz, O., Pereyra, I.M. (2009) Intercepted solar radiation affects oil fatty acid composition in crop species. Field Crops Research, 114(1): 66-74
Jokić, G., Prole, S., Butaš, D., Ostojić, B., Radeka, I., Jocić, S. (2015) Analysis of seed quality in NS sunflower hybrid seed processed between 2010 and 2014. Selekcija i semenarstvo, vol. 21, br. 2, str. 23-29
Jokić, J., Prole, S., Butaš, D., Mrđa, J., Turan, J., Bugarin, R., Milovac, Ž. (2013) Ispitivanje parametara kvaliteta hibridnog semena suncokreta posle dorade na grubom čistaču. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 39, br. 1, str. 41-52
Kaya, M.D., Kolsarici, O. (2011) Seed yield and oil content of some sunflower (Helianthus annuus L.) hybrids irrigated at different growth stages. African J. Biotechnol, 10 (22): 4591-4595
Miklič, V., Balalić, I., Jocić, S., Marinković, R., Cvejić, S., Hladni, N., Miladinović, D. (2012) Rezultati mikro-ogleda suncokreta u 2011. i preporuka sortimenta za setvu u 2012. godini. u: Zbornik referata sa 46. Savetovanja agronoma Srbije, Zlatibor, 7-18
Milošević, M.B., Ćirović, M., Mihaljev, I., Dokić, P. (1996) Opšte semenarstvo. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Pereyra-Irujo, G.A., Aquirrezábal, L.A. (2007) Sunflower yield and oil quality interactions and variability: Analysis through a simple simulation model. Agricultural and Forest Meteorology, 143(3-4): 252-265
Prole, S., Mrđa, G., Jokić, J., Butaš, D., Radić, V., Đilvesi, K., Miklič, V. (2010) Dogradnja centra za doradu semena suncokreta u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. u: VI naučno-stručni simpozijum iz selekcije i semenarstva, Zbornik abstrakata, 78
Prole, S., Radić, V., Mrđa, J., Ostojić, B., Jokić, G., Đilvesi, K., Miklič, V. (2010) Dorada semena hibridnog suncokreta u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 1, str. 371-376
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/selsem1602001J
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka