Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 34, br. 3, str. 31-38
Primena gravitacionog stola u doradi semenske lucerke
aInstitut za krmno bilje, Kruševac, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 20076: Unapređenje i očuvanje poljoprivrednih resursa u funkciji racionalnog korišćenja energije i kvaliteta poljoprivrede i 20048: Unapređenje genetičkog potencijala krmnih biljaka i tehnologija p

Ključne reči: dorada; seme; lucerka; sistem mašina; gravitacioni sto; čistoća; inertne materije; aktivna električna energija; reaktivna električna energija; randman; gubici
Sažetak
Procesom dorade semenske lucerke iz naturalnog semena sa primesama uklanjaju se sva zrna stranih primesa i razne nečistoće i izdvaja čisto zrno osnovne kulture koje se priprema u što povoljnije stanje za sejalicu i kvalitetnu setvu, klijanje i nicanje. Gubici semena lucerke u procesu dorade zavise od vrste i količine korova i ostalih nečistoća, organskog i neorganskog porekla prisutnih u naturalnom semenu. U radu je data analiza efikasnosti pri doradi naturalnog semena lucerke dve različite čistoće (B1, B2) dorađene na istom sistemu mašina za doradu u okviru koga je korišćen gravitacioni sto Oliver - 240. Kao relevantni parametri koji definišu efekte dorade semena lucerke bili su: čisto seme (%), seme korova i seme drugih kultura (%), inertne materije (%), količina dorađenog semena (kg), vreme dorade semena (h), utrošak aktivne električne energije (kWh) i reaktivne električne energije (kVArh), randman dorade (%) i gubici semena (%).
Reference
Copeland, L., Mcdonald, M. (2004) Seed Drying. Norwell, Massachusetts: Seed Science and Technology
Đokić, D., Đević, M., Stanisavljević, R., Terzić, D., Cvetković, M. (2008) Uticaj čistoće naturalnog semena lucerke na randman dorade. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 3, str. 1-9
International Seed Testing Association (1999) International rules for seed testing. Seed Science and Technology, vol. 27
Mišković, B. (1986) Krmno bilje. Beograd: Naučna knjiga
Smith, L.D. (1988) The seed industry. u: Hanson A.A., Barnes D.K., Hill R.R.Jr [ur.] Alfalfa and Alfalfa Improvement, Medison, Wisconsin, No.29, A.S.A., CSSA, SSSA, U.S.A., 1029-1036
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 19.01.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka