Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 10 od 19  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 67, br. 4, str. 663-669
Kvalitet zeolita iz ležišta Vranjska banja po klasama krupnoće
aInstitut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina - ITNMS, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

e-adresaz.sekulic@itnms.ac.rs
Projekat:
Osvajanje tehnoloških postupaka dobijanja ekoloških materijala na bazi nemetaličnih mineralnih sirovina (MPNTR - 34013)
Porozni materijali na bazi oksida u zaštiti životne sredine od genotoksičnih supstanci (MPNTR - 172018)

Ključne reči: prirodni zeolit; klase krupnoće prirodnog zeolita; mlevenje; prosejavanje; kapacitet katjonske izmene
Sažetak
Obavljena su ispitivanja kvaliteta polaznog uzorka i kvaliteta pojedinih klasa krupnoće na uzorku prirodnog zeolita iz ležišta Zlatokop (okolina Vranjske Banje, Srbija). Cilj ispitivanja je bio da se utvrdi homogenost kvaliteta zeolita u pogledu klasa krupnoće i da li se odvajanjem neke klase lošijeg kvaliteta može izdvojiti klasa sa višim sadržajem osnovnog minerala - klinoptilolita. Karakterizacija polaznog zeolita, kao i određenih klasa krupnoće je urađena određivanjem hemijskog sastava, sadržaja oksida CaO+MgO+Na2O+K2O kao i kapaciteta katjonske izmene (KKI) kao i korišćenjem XRD analize. Dobijeni rezultati su ukazali da sve analizirane klase krupnoće (-2+0,8; -0,8+0,6; -0,6+0,4; -0,4+0,1; -0,1+0; -0,3+0,63; -0,63+0 i -0,43+0 mm) imaju dobar kvalitet. Najveće vrednosti kapaciteta katjonske izmene (KKI) imaju klase -0,043+0mm (166,5 meq/100 g) i -0,063+0 mm (158,8 meq/100 g). Rezultati su ukazali da nešto bolji kvalitet zeolita se može postići kada se ove klase izdvajaju prosejavanjem iz polaznog uzorka nego kada se iste dobiju mlevenjem polaznog uzorka na tu finoću.
Reference
Bartulović, Z., Petrov, M., Todorović, D., Andrić, L., Jovanović, I., Stojanović, J. (2011) Possibility of high grade SiO2 concentrate production from raw quartz gravel. u: Balkan Mineral Processing Congress (XIV), str. 314-317
Bowman, R.S. (2003) Applications of surfactant-modified zeolites to environmental remediation. Microporous and Mesoporous Materials, 61(1-3): 43-56
Ćurković, L., Trgo, M., Rožić, M., Vukojević-Medvidović, N. (2011) Kinetics and thermodynamics study of copper ions removal by natural clinoptilolite. Indian J. Chem. Technol, 18: 137-144
Daković, A., Tomašević-Čanović, M., Rottinghaus, G., Dondur, V., Mašić, Z. (2003) Adsorption of ochratoxin A on octadecyldimethyl benzyl ammonium exchanged-clinoptilolite-heulandite tuff. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 30(1-2): 157-165
Krajišnik, D., Daković, A., Milojević, M., Malenović, A., Kragović, M., Bajuk-Bogdanović, D., Dondur, V., Milić, J. (2011) Properties of diclofenac sodium sorption onto natural zeolite modified with cetylpyridinium chloride. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 83(1): 165-172
Lemić, J.B. (2006) Modifikovani aluminosilikatni minerali kao adsorbenti u tretiranju kontaminiranih voda. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet, Doktorska disertacija
Li, Z., Hong, H. (2009) Retardation of chromate through packed columns of surfactant-modified zeolite. Journal of Hazardous Materials, 162(2-3): 1487-1493
Magdalinović, S., Urošević, D., Petković, S. (2010) Uticaj finoće mlevenja na iskorišćenje bakra u osnovnom koncentratu. Rudarski radovi, Bor, br. 1, str. 103-114
Milosavljević, R. (1974) Metode ispitivanja mineralnih sirovina u pripremi mineralnih sirovina. Beograd: Rudarsko-greološki fakultet
Orha, C., Manea, F., Popi, A., Burtica, G., Fazakas, T.I. (2008) Obtaining and Characterization of Zeolitic Materials with Antibacterial Properties. Rev. Chim. (Bucuresti), 59: 173-177
Stanić, T., Daković, A., Živanović, A., Tomašević-Čanović, M., Dondur, V., Milićević, S. (2009) Adsorption of arsenic (V) by iron (III)-modified natural zeolitic tuff. Environmental Chemistry Letters, 7(2): 161-166
Tarasevich, Yu.I., Polyakova, I.G., Polyakov, V.E. (2003) Microcalorimetric Study of the Interaction between Water and Cation-Substituted Clinoptilolites. Colloid Journal, 65(4): 493-499
Tomašević-Čanović, M., Daković, A., Rottinghaus, G., Matijašević, S., Đuričić, M. (2003) Surfactant modified zeolites--new efficient adsorbents for mycotoxins. Microporous and Mesoporous Materials, 61(1-3): 173-180
Trgo, M., Perić, J. (2003) Interaction of the zeolitic tuff with Zn-containing simulated pollutant solutions. Journal of Colloid and Interface Science, 260(1): 166-175
Vujakovic, A.D., Tomaševic-Canovic, M.R., Dakovic, A.S., Dondur, V.T. (2000) The adsorption of sulphate, hydrogenchromate and dihydrogenphosphate anions on surfactant-modified clinoptilolite. Applied Clay Science, 17(5-6): 265-277
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.2298/HEMIND120724107S
objavljen u SCIndeksu: 24.09.2013.

Povezani članci

Min Metal Eng Bor (2013)
Definisanje krupnoće kao parametra kvaliteta zeolitskih asortimana proizvoda
Sekulić Živko, i dr.

Zaštita materijala (2015)
Ispitivanje adsorpcije fenola na makroporoznim polimernim adsorbensima
Ignjatović Ljubiša M., i dr.

Rudarski radovi Bor (2011)
Tehnološki postupak granuliranja šljake radi sniženja krupnoće na ulazu u flotaciju
Magdalinović Srđana, i dr.