Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 22  
Back povratak na rezultate
Težinska projektivna ravan reda 16 i totalno simetrična (2, 16 - 1) - multikvazi grupa
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresaalija.mandak@pr.ac.rs
Ključne reči: projektivna ravan; grupa; kolineacija; orbita
Sažetak
U radu se uvodi pojam težišne projektivne ravni koja je uopštenje obične projektivne ravni i dokazuje se da grupa Frobeniusa reda 34 deluje na projektivnu ravan R reda šesnaest kao grupa kolineacije. Koristeći ovo delovanje ravan R se može konstruisati. Težišna projektivna ravan P’ reda 16 je ekvivalentna totalno simetričnoj (2, 16 - 1)-multikvazigrupi.
Reference
Beth, T., Jungnickel, D., Lenz, B. (1985) Design theory. Mannheim, itd: Bibliographisches Institut
Čupona, G.T., Stojaković, Z., Ušan, J. (1981) On finite multiquasigroups. Publications de l'Institut mathematique, 20 (43), 53-59
Čupona, G.T., Stojaković, Z., Ušan, J. (1980) Multiquasigroups and some related structures. Prilozi MANU, I/1
Dimovski, D., Mandak, A. (1992) Incidence structures with n-metrics. Zb. Rad. Fil. Fak., Niš, 6, str. 151-155
Dimovski, D., Mandak, A. (1999) Weighted block designs and Steiner systems. Journal of Mathematics, Novi Sad, vol. 29, br. 2, 163-169
Lenz, H. (1965) Vorlesungen uber projective geometrije. Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft
Mandak, A. (2012) On weighted block designs. u: Proc. The Second Math Conf. of Republik of Srpska, Trebinje, 57-63
Mandak, A. (2007) Multiquasigroups and weighted projective planes. Kragujevac Journal of Mathematics, br. 30, str. 211-219
Ušan, J. (1989) -seti s (n + 1)-rastojaniem. Rew. Res. Fac. Sci. Univ. Novi Sad Ser. Math, 17 (2); 65-87
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl1509195M
objavljen u SCIndeksu: 12.03.2016.

Povezani članci

Kragujevac J Mathematics (2007)
Multiquasigroups and weighted projective planes
Mandak Alija