Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:49
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:44

Sadržaj

članak: 8 od 22  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 2, br. 4, str. 112-123
Obaveza sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja
Mozzart doo., Beograd

e-adresamarijanikod@yahoo.com
Ključne reči: konsolidovani finansijski izveštaji; grupa; kontrola; formalna i materijalna uporedivost bilansa; načela izrade bilansa
Sažetak
Konsolidovani finansijski izveštaji nastaju kao rezultat procesa spajanja finansijskih izveštaja preduzeća pripadnika grupe u jedan finansijski izveštaj. Radi se o finansijskim izveštajima jedinstvene ekonomske celine koju čine matično preduzeće i njegova zavisna preduzeća. Obavezu njihovog sastavljanja imaju grupe preduzeća u kojima između članica postoje odnosi nadređenosti i podređenosti odnosno grupe u kojima postoji kontrola jednog preduzeća nad drugim. Kontrola postoji kada matično preduzeće poseduje, direktno ili indirektno, preko zavisnih preduzeća, više od polovine glasačkih prava u pravnom licu. Konsolidovani finansijski izveštaji sastavljaju se na osnovu bilansa preduzeća članica grupe. Da bi pojedinačni bilansi bili osnova za izradu konsolidovanog bilansa moraju biti formalno i materijalno uporedivi. Formalna i materijalna uporedivost pojedinačnih bilansa postiže se sprovođenjem odgovarajućih mera od strane matičnog preduzeća, pošto ono ima obavezu da sastavlja konsolidovani finansijski izveštaj. Takođe, prilikom sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja moraju se poštovati načela koja se primenjuju pri izradi pojedinačnih bilansa (načelo jasnosti, realizacije, uzročnosti, istinitosti, ekonomičnosti, i sl.), ali i načela koja važe samo za konsolidovani obračun, kao što su načelo fikcije pravne celine, načelo ekvivalencije, načelo stalnosti i načelo potpunosti.
Reference
*** Međunarodni računovodstveni standard 27 - konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji. izvor: http://mfp.gov.rs
Gray, S., Needles, B. (2002) Finansijsko računovodstvo - Ulaganja u okviru grupe, konsolidovani finansijski izveštaji i računovodstveno obuhvatanje efekata promene kurseva stranih valuta. Sarajevo
Negovanović, M. (2013) Konsolidovani finansijski izveštaji. Privredni savetnik, Beograd, br. 7
Ranković, J. (1994) Konsolidovanje godišnjeg zaključka. Beograd: Ekonomski fakultet
Rathore, S. (2009) International accounting. New Delhi: PHI Learning Private Limited, 2nd ed
Slović, D. (2007) Dinamička analiza bilansa. Beograd: Fineks
Walker, R. (2006) Consolidated statements: A history and analysis. Sydney: University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1304112N
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.

Povezani članci