Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 54, br. 2, str. 18-22
Odgovor autora na kritički osvrt mr Rastislava Šostakova i dr Dušana Uzelca na rad 'Parametri EMP sa asinhronim motorom i HD spojnicom u dinamičkom režimu rada transportera sa gumenom trakom', objavljenim kao prethodno saopštenje u časopisu Tehnika, dio Elektrotehnika 53(2004)2, str. 17-22
Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike, Federacija BiH
Sažetak
Na zahtjev Redakcije časopisa Tehnika-Elektrotehnika dat je odgovor na kritički osvrt Mr Rastislava Šostakova i dr Dušana Uzelca na rad "Parametri EMP sa asinhronim motorom i HD spojnicom u dinamičkom režimu rada transportera sa gumenom trakom" Princip rada HDS koja radi u sprezi sa asinhronim motorom za pogon transportera sa gumenom trakom na korektan način je u komentarisanom radu opisan, a matematički model potpuno ispravno postavljen. Za izračunavanje svih relevantnih parametara EMP u dinamičkom režimu rada kreiran je poseban računarski program. Testiranje modela je izvršeno(ne simulacijom, nego "uživo") na konkretnim EMP transportera površinskih kopova Rudnika tuzlanskog bazena. Ove, kao i brojne EMP, koji se nalaze u eksploataciji, autor rada je ne samo projektovao, nego i učesvovao u svim fazama izrade, sve do puštanja u rad. Opisani način rada HDS i proces pokretanje EMP, koji je naveden u Osvrtu, teorijski je tačan i ispravan samo za pogone sa zanemarivo malim momentom inercije, što nije slučaj sa transporterima, koji imaju reaktivni moment tereta i uglavnom veliki moment inercije.
Reference
Hodžić, A. (2004) Parametri EMP sa asinhronim motorom i HD spojnicom u dinamičkom režimu rada transportera sa gumenom trakom. Tehnika - Elektrotehnika, vol. 53, br. 2, str. 17-22
Šostakov, R., Uzelac, D. (2005) Kritički osvrt na rad dr Asima Hodžića 'Parametri EMP sa asinhronim motorom i HD spojnicom u dinamičkom režimu rada transportera sa gumenom trakom', objavljenim kao prethodno saopštenje u časopisu Tehnika, deo Elektrotehnika 53(2004) 2, str. 17-22. Tehnika - Elektrotehnika, vol. 54, br. 2, str. 15-17