Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 4 od 54  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 44, br. 4, str. 141-146
Ekonomska i eksploataciona analiza gubitaka kombajna u žetvi pšenice
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet Mendel u Brnu, Departman za hortikulturu, Lednice, Češka Republika

e-adresajturan@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)

Ključne reči: vršidba; kombajn; izvršajni sklop; cena; gubici
Sažetak
Kod savremenih kombajna sa pripadajućom dodatnom opremom počev od navigacije pa do automatskog sistema upravljanja vršidbom, rad je veoma olakšan. No, i pored takvih sistema, gubici u toku žetve su neizbežni. Gubici su rezultat nekoliko faktora, od kojih mogu biti uslovi na terenu, stanje useva i poslednji ali najvažniji jeste podešenost kombajna. Ukupni gubici kombajna mogu dostići visoke vrednosti i do preko 20%. Dugogodišnja eksploatacija kombajna dovodi do povećanja gubitaka tokom rada. Pored redovnog održavanja kombajna, povećanje gubitaka je neizbežno. Treba pronaći relaciju između gubitaka kombajna, ovršene površine i cene novog kombajna uključujući eksploatacione parametre rada. U radu su dati osim eksploatacionih parametara rada, navedeni su i ekonomski parametri gubitaka kombajna usled dotrajalosti. Visina ekonomskih gubitaka mogu dostići za godinu dana nivo od ukupne cene kombajna.
Reference
Davoodi, S.M.J., Houshyar, E. (2010) Evaluation of Wheat LossesUsing New Holland Combine Harvester in Iran. American EurasianJournal of Agriculture & Environment Science, 8 (1): 104-108
Hassani, H.S., Jafari, A., Mohtasebi, S.S., Setayesh, A.M. (2011) Investigation on Grain Losses of the JD 1165 Combine Harvester Equipped with Variable Pulley and Belt for Forward Travel. American Journal of Food Technology, 6(4): 314-321
Junsiri, C., Cinsuwan, W. (2009) Prediction equations for header lossesof combine harvesters when harvesting Thai Hom Mali rice. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 31(6): 613-620
Maertens, K., Ramon, H., de Baerdemaeker, J. (2004) An on-the-go monitoring algorithm for separation processes in combine harvesters. Computers and Electronics in Agriculture, 43(3): 197-207
Miu, P.I., Kutzbach, H. (2008) Modeling and simulation of grain threshing and separation in axial threshing units. Computers and Electronics in Agriculture, 60(1): 105-109
Mostofi, M.R. (2011) Investigation and technical comparison of new and conventional wheat combines performance to improve and modification. Agricultural Engineering International: CIGR E-Journal, 13(3): 63-68
Turan, J. (2005) Capacity of combine in wheat and maize harvesting. Savremena poljoprivreda, vol. 54, br. 3-4, str. 585-589
Turan, J., Oparnica, S., Višacki, V., Sedlar, A., Burg, P., Findura, P., Ludin, D. (2016) Primena brze metode za merenje gubitaka kombajna u žetvi pšenice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 42, br. 3, str. 171-180
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1804141T
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka